​Kan ultraviolet licht (UVB) ervoor zorgen dat aardbeiplanten beter bestand zijn tegen aanvallen van ziekten en plagen? Dat is een van de vragen die de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research de komende jaren hoopt te beantwoorden tijdens een groot onderzoeksproject over het duurzaam telen van aardbeien.

Het project ‘Weerbaar teeltsysteem 2024’ richt zich op verschillende aspecten van zowel kasteelten als open teelten. Een van die aspecten is het verhogen van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen. Het doel is dat de plant op volle sterkte is nog voordat een echte aanval van een insect of schimmel plaatsvindt.

Verhogen van de natuurlijke afweer

Een weerbaarheidsbehandeling geeft de aardbeiplant het idee dat hij wordt aangevallen, en zich wapent. Op die manier verhoogt de plant de natuurlijke afweer, voordat een ziekte of plaag in de kas aanwezig is. Een van de methodes is de inzet van ‘elicitor-moleculen’: dit zijn moleculen die de plant associeert met een aanval en daardoor zorgen voor een weerbaarder gewas. Een andere mogelijke oplossing is het gebruik van ultraviolet licht: ook hierbij gaat de plant in de verdediging en wordt daardoor weerbaarder. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar onder meer dosis, duur en frequentie.

Integrale aanpak

Onderzoeksresultaten wat betreft weerbaarheid worden uiteindelijk gecombineerd met andere maatregelen omtrent gewasgezondheid en teelt, om zo tot een integrale aanpak te komen. Deze integrale aanpak zal in het laatste jaar van het project getest worden op praktijkbedrijven. Succesvol combineren van verschillende aspecten zal een grote stap betekenen in het verder verduurzamen van de aardbeiteelt.
Het onderzoek ‘Weerbaar teeltsysteem 2024’ is een TKI-project (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en wordt gefinancierd door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Stichting aardbeionderzoek, Knauf Insulations, The Greenery, Glastuinbouw Nederland, Mertens, Flevoberry, Meteor Systems, Dutch Plantin en Stichting Kijk.​

Tekst: Johanna Bac-Molenaar