Glas met lage emissiegraad is al een behoorlijk aantal jaren op de markt. Dit type glas zorgt voor een vrij grote energiebesparing in vergelijking met standaardglas. De coating met een lage emissie leidt tot een lagere instraling waardoor de opbrengst van het gewas negatief wordt beïnvloed. Dat is de reden waarom glastuinders het in Nederland niet massaal gebruiken.

In de huidige context van aardgas en geoogste productprijzen, weegt de brandstofbesparing vaak niet op tegen de lagere inkomsten als gevolg van een lagere productiviteit. Bovendien kiezen telers vaak voor andere energiebesparende technologieën (zoals schermen) in plaats van laag-emissieglas.

In het project ‘Zonder emissie naar hoge transmissie’ werkt een consortium van bedrijven (AGC, Solliance) en WUR Glastuinbouw aan het ontwikkelen van nieuwe glasprototypes die zowel lage emissie- als AR-coatings in dezelfde glasbedekking kunnen combineren. Die lage emissie kan worden verkregen met een minimaal PAR-transmissieverlies. Het resultaat kan nieuwe glasafdekkingen opleveren met grote energiebesparingen en bijna geen effect op de opbrengst.

Tekst: Esteban Baeza Romero