De dagvoorraad bij potplantenteler Oriental Group – onder andere bekend van de bonsai en Lucky Bamboo – bevat zeker 15-20 ppm meer zuurstof dan er standaard in zou zitten, dankzij een generator van nanobubbels. Belangrijke redenen voor de investering in extra zuurstof zijn vitalere planten, een schoner watergeefsysteem en een beter wortelmilieu.

“Hoe hoger het zuurstofgehalte, des te beter”, zegt Koos van den Nouweland, die sinds een half jaar teeltspecialist is bij de Oriental Group in Bleiswijk. Hij is verantwoordelijk voor de teelt van de bonsai, Lucky Bamboo en Ficus Ginseng. Daarvoor was hij teeltspecialist bij rozenkwekerij Marjoland. Ook toen al probeerde hij teeltproblemen op een natuurlijke wijze, zoveel mogelijk biologisch op te lossen. De teeltspecialist nam de opgebouwde kennis mee om ook op het huidige potplantenbedrijf zaken zoveel mogelijk biologisch op te lossen.

Herstel na een lange zeereis

Op het rozenbedrijf waren er op een gegeven moment problemen met vervuiling van het watergeefsysteem: verstopte druppelaars en algen in de watersilo’s met dagvoorraad. “Ik heb daar een beluchtingssysteem laten installeren. Dat werkte prima. We hadden bijna geen vervuiling meer en een lager percentage A2-kwaliteit rozen.”
Bij de Oriental Group hebben veel producten een lange reis van zeker zes weken in een zeecontainer vanuit China achter de rug. In coronatijd was dat vaak zelfs nog langer. “Zeker in de winter, als ons klimaat niet optimaal is, is het spannend om de producten zonder belichting in een goede staat af te kunnen leveren”, zegt de teeltspecialist.
De Lucky Bamboo’s beschouwt hij in dit opzicht meer als ‘snijbloem’ – een steel met wortels eraan. Ze komen aan op Deense karren met hun wortels in een dunne gellaag. Nadat ze uit de quarantaine-afdeling op het bedrijf worden vrijgegeven komen ze in een voorraad terecht tot er een order komt om ze in de gewenste vorm – een flesje of potje – af te leveren. “We geven ze drie maal per dag water. Als dit water vrij is van schimmels en zuurstofrijk, is er minder kans op uitval.” Voor de bonsai en Ficus Ginseng geldt dat ze sneller bijkomen van hun reis als ze goed en zuurstofrijk water krijgen.

Watergeefsysteem aangepakt

Met de positieve ervaring met beluchting in het achterhoofd besloot Van den Nouweland daarom ook hier het watergeefsysteem aan te pakken. Hij begon met het schoonmaken van de leidingen en een nieuw zeil in de silo. Vervolgens koos hij voor het systeem met nanobubbels van Agrona voor extra zuurstof en beweging in de dagvoorraad. In het apparaat zitten twee zuurstofcilinders van samen 10 liter en een generator die nanobubbels maakt van 75 tot 85 nm. Het voordeel van deze nanobubbels met zuurstof is dat ze langer in het water blijven hangen dan grotere bellen.
Het apparaat is begin maart geïnstalleerd. De eerste drie maanden heeft het continu aangestaan.  Uit metingen bleek dat dit voor een verhoging van 15-20 ppm boven de uitgangsconcentratie van 5 á 6 ppm zuurstof zorgde. “We hebben 20 ppm in de silo gemeten en 16 ppm op de tafels. Op de betonvloeren waar nu nog onbehandeld water wordt gebruikt, was de gemeten zuurstofconcentratie op dat moment 4 ppm.” Omdat hij alleen ‘s nachts water geeft en met het oog op energiebesparing staat het systeem vanaf juni nog maar 16 uur per etmaal aan. De zuurstofconcentratie in de silo zit nu op 18 ppm.

Betere kwaliteit

“Hoe langer het systeem draait, hoe hoger het zuurstofgehalte. Uit onderzoek blijkt dat de pathogene schimmels worden afgebroken bij 18-20 ppm zuurstof. De plantvitaliteit neemt toe, doordat de planten meer wortels maken en minder gevoelig zijn voor bodemschimmels als Pythium,” licht Nadir Laaguili, directeur van het bedrijf in biologische gewasbescherming en waterbehandeling toe.
Of de kwaliteit van de planten beter is dan het voorgaande jaar kan Van den Nouweland nog niet zeggen. Omdat hij er zelf nog maar een half jaar werkt, heeft hij geen vergelijking. Wel kan hij zien dat het watergeefsysteem schoon is en hij heeft er vertrouwen in dat hij de Lucky Bamboo’s en bonsai in een optimale kwaliteit aflevert.

Tekst en beeld: Marleen Arkesteijn