Wageningen University & Research gaat onderzoeken of zogenaamde CFD-software een beter beeld kan geven van het ‘onzichtbare’ kasklimaat. Deze software houdt onder meer rekening met de kas, inclusief het gewas en andere objecten. Doel is het ontwikkelen van klimaatmodellen die een nauwkeuriger beeld geven van de 3D-werkelijkheid.

Huidige klimaatmodellen houden bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat luchtstromen of objecten in de kas kunnen leiden tot een ander microklimaat. Een homogeen klimaat zorgt voor een homogeen gewas, energiebesparing en minder ziektes. Maar het klimaat in een kas is zelden homogeen. Er kunnen bijvoorbeeld hotspots of coldspots zijn en plaatsen met een hogere of lagere luchtvochtigheid. Die zijn met de huidige modellen niet zichtbaar. Telers die het maximale uit hun gewas willen halen, willen die informatie wél weten. Ze willen ook weten hoe ingrepen in het kasklimaat – zoals verwarming, ventilatie of gebruik van kunstlicht – samen met het gewas het klimaat in de kas beïnvloeden.

Vollediger beeld dankzij speciale software

CFD-software (Computational Fluid Dynamics) kan alle mogelijke klimaatbeheersingsacties en hun gevolgen in een ruimte in kaart brengen. De software is al enige tijd in andere sectoren in gebruik en er zijn enkele toepassingen in de tuinbouw. De komende twee jaar onderzoekt WUR hoe deze software kan worden gebruikt voor de teelt in kassen. Hiervoor moeten de onderzoekers de betreffende kas eerst in 3D ‘nabouwen’, inclusief het gewas en mogelijk andere objecten. De software wordt daarnaast voorzien van omstandigheden buiten de kas, zoals de windsnelheid en -richting.

Scenario’s voor teeltmaatregelen

Daarna kan CFD-software een volledig beeld geven van het binnenklimaat en scenario’s voor teeltmaatregelen berekenen en presenteren. Dat maakt het ‘onzichtbare’ kasklimaat zichtbaar, tot op de vierkante meter. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100 van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw.

Tekst: Mario Bentvelsen