In het onderzoekscentrum van World Horti Center wordt een All-climate kas ontwikkeld. Deze kas kan met behulp van de nieuwste technieken het klimaat nabootsen van elke willekeurige plek ter wereld. De high-tech kas komt tot stand door een samenwerking tussen verschillende kennis-, adviserings- en techniekbedrijven uit Nederland en is inzetbaar voor (internationale) trainingsdoeleinden.

Om de All-climate kas te realiseren, sloegen Hortilux Schréder, Priva, Hoogendoorn Growth Management, AAB NL, Ridder Hortimax, Stolze, Bom Group, Lentiz |MBO Westland en Demokwekerij Westland eerder dit jaar de handen ineen. De gezamenlijke kennis en kunde van de partners leidde tot het ontwerp voor de innovatieve kas, die een fysieke plek krijgt in het onderzoekscentrum van World Horti Center.

In aanbouw

De bouw van de All-climate kas is momenteel in volle gang. Wanneer de kas straks in gebruik is, kan zowel het binnen- als het buitenklimaat ingesteld worden om teeltomstandigheden van over de hele wereld na te bootsen. Begin mei is All-climate kas klaar voor gebruik en start de eerste teelt.

Nieuwe inzichten

“We kunnen straks zowel in Nederland als in het buitenland gelijktijdig een teelt starten en kennis en ervaringen met elkaar delen”, zegt Natascha Faessen van Hoogendoorn. “Zo kunnen we met elkaar van overleggen over het maken van de juiste teeltkeuzes. Momenteel zijn we in staat om vanuit Nederland teeltdata in te zien, bij te sturen en daar advies over te geven. Op het moment dat je onder dezelfde omstandigheden een gewas teelt, ontstaan er nieuwe inzichten.”

Educatieve functie

Studenten van de opleiding Lentiz Horti Technics & Management maken in de toekomst intensief gebruik van de innovatieve kas. “Op deze manier laten we studenten ervaren hoe het is om in verschillende klimaatzones te telen”, licht Roel van Heijningen van Lentiz|MBO Westland toe. “We zijn straks in staat in de twee afdelingen verschillende klimaatstrategieën toe te passen. Zo kunnen we bijvoorbeeld switchen van klimaat in Colombia naar dat van Vietnam.”

Voorbereid op de toekomst

Van Heijningen: “De kas is verder is uitgerust met programmatuur van Priva, Hoogendoorn en Hortimax, waarbij we tijdens een les zelf kunnen kiezen voor één van deze systemen. Ook op dit vlak kunnen we tijdens de les wisselen. Hierdoor maken we de nieuwe generatie teeltmanagers en bedrijfsleiders klaar voor een toekomstige baan, onafhankelijk van welk bedrijf of land dit is.”

Over World Horti Center

World Horti Center is het kennis- en expertisecentrum van de glastuinbouw, waar naast opleidingsfaciliteiten voor onderwijs op mbo, hbo en wo-niveau, een onderzoekscentrum en meer dan honderd bedrijven jaarrond de laatste innovaties en ontwikkelingen etaleren op de expositievloer. Onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoek werken hier samen aan duurzame toepassingen om mondiale vraagstukken te beantwoorden. Het centrum is sinds maart 2018 geopend en gevestigd in het hart van het tuinbouwcluster in Westland. In het openingsjaar trok het 41.000 (internationale) vakbezoekers.