In Bleiswijk vindt veel onderzoek plaats voor de chrysantenteelt. Zo zijn we op de locatie van het Delphy Improvement Centre al sinds 2017 op zoek naar de perfecte chrysant.

Inmiddels is aangetoond dat de kas klimaatneutraal kan worden verwarmd, mede dankzij een beperking van de minimum buistemperatuur in combinatie met een extra energiescherm, luchtbehandelingskasten en een warmtepomp. Verder zorgde de hybride belichting voor een efficiëntere inzet van elektriciteit. Het takgewicht is meestal hoog, maar het bladoppervlak is telkens lager dan op praktijkbedrijven. Hier is nog geen sluitende verklaring voor, maar we onderzoeken die in de extra luchtbeweging van de ventilatoren.

Om een inschatting te maken hoe chrysanten het beste onder ‘full LED’ zijn te telen, doen we dit najaar een test met verschillende lichtspectra. Ook kijken we naar de invloed van licht, temperatuur en CO2 op de fotosynthese. Om chrysanten volledig klimaatneutraal te telen moet een alternatief worden gevonden voor het grondstomen. De verwachting is dat met onderzoek naar een weerbare perskluit een volgende stap wordt gezet.

Tekst: Marcel Raaphorst