Bayer is op 3 oktober gestart met de nieuwbouw van 2,5 hectare moderne veredelingskassen en een supportgebouw van 17.000 vierkante meter op de uitbreidingslocatie in Nunhem. Met de nieuwbouw wil het bedrijf nog beter inspelen op de toenemende wereldwijde vraag naar verse groenten.

De voorbereidingen voor het uitbreidingsplan startte ruim acht jaar geleden, omdat er geen ruimte is voor grootschalige nieuwbouw van kassen op de huidige locatie van ongeveer 22 hectare. Om verder uit te kunnen breiden is een nieuw terrein van 45 hectare aangekocht aan de andere kant van de provinciale weg.

Nieuwbouwterrein

Op het nieuwbouwterrein is ruimte voor maximaal 20 hectare aan nieuwe veredelingskassen, die over een periode van 20 jaar gebouwd kunnen worden. Daarnaast is er ruimte voor supportfaciliteiten, parkeerplaatsen, wateropvang en natuurcompensatie.

Nieuwe kassen

De nieuwe kassen die hier worden gebouwd, zijn multifunctioneel en voldoen aan de meest moderne standaarden. De kassen zijn hoger waardoor er meer ruimte is voor hogedraadteelt, de klimatologische omstandigheden zijn naar wens aan te passen en men kan er met verschillende gewassen en teeltsystemen werken. De kassen zijn verder voorzien van moderne zuiveringsinstallaties om emissies naar het milieu te voorkomen.

Faciliteren groeiende vraag

John Willems, directeur Nunhems Netherlands BV, is verheugd dat de bouw van start gaat: “De vraag naar vers en gezond voedsel neemt wereldwijd toe. In de afgelopen jaren hebben we onze R&D-investeringen in groenteveredeling verdubbeld. Om die snelle groei te faciliteren hebben we extra kassen en gebouwen nodig. Als eerste willen we met ons veredelingsprogramma voor komkommer aan de slag in de nieuwbouw.”

Samenwerking

Bayer heeft de afgelopen jaren nauw samengewerkt met overheden, omwonenden en medewerkers om het ambitieuze uitbreidingsproject voor te bereiden. Daarbij was veel aandacht voor de juiste infrastructuur, veiligheid, planthygiëne en natuurcompensatie. “Speciaal voor deze bijzondere uitbreiding en de goede samenwerking hebben we een kunstuiting laten maken”, zegt Willems. “Deze kunstuiting staat symbool staat voor de goede samenwerking met alle partijen en de activiteiten die Nunhem hier al meer dan 100 jaar ontplooit. Het is geplaatst op de nieuwe rotonde die voor een veilige ontsluiting van onze terreinen moet zorgen.”

Bron en foto: Nunhems.

Gerelateerd