Een delegatie van Kempense glastuinbouwgemeenten en andere overheden bezochten de geothermiecentrale van tuinbouwbedrijven in het Nederlandse IJsselmuiden. De vertegenwoordigers uit België bestuderen of geothermie ook voor hen interessant kan zijn.

In de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, maar ook in de provincie Antwerpen, is glastuinbouw een belangrijke economische sector die men de komende jaren graag wil verduurzamen. Vandaar dat de gemeenten, samen met de Vlaamse overheid, de Provincie Limburg en sectororganisaties inzetten op het verwarmen van glastuinbouwbedrijven met duurzame energiebronnen. In de Nederlandse gemeente IJsselmuiden, gelegen in glastuinbouwgebied ‘Koekoekspolder’, voorziet een diepe geothermiecentrale vijf glastuinbouwbedrijven van aardwarmte. De warmte wordt opgewekt op een diepte van ongeveer 1900 meter.

Groot enthousiasme

De aanwezigen kregen een uitgebreide toelichting. Los van de technische uiteenzetting, die ook voor Antwerpse projecten te realiseren is, zijn er nog andere kritische succesfactoren die uitvoerig aan bod kwamen. Daarbij gaat het om de risico’s bij de realisatie, de complexe financiering en de huidige aardgasprijzen.

Het succes van dit project zit hem in de samenwerking tussen de verschillende stakeholders, de uitvoering van een langetermijnvisie over duurzame energie en het doorzettingsvermogen van de tuinders en de projectleider, zo hoorden de Vlaamse delegatieleden. Na afloop van het bezoek was er bij de Vlaamse deelnemers groot enthousiasme. Allen geloven ze in samenwerking om dergelijke projecten in de glastuinbouw binnen de provincie Antwerpen te realiseren.

Economisch belang

“Voor de provincie Antwerpen is de glastuinbouw van groot economisch belang, maar ook duurzaamheid en verduurzaming staan hoog op onze agenda”, zei gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé. Hij bezocht samen met de delegatie van de glastuinbouwgemeenten de site met de aardwarmtecentrale. Zo konden ze observeren hoe verduurzaming en glastuinbouw met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Glastuinbouw en geothermie kunnen elkaar ondersteunen door de realisatie van een energiecluster in een glastuinbouwgebied.

Zie ook de website Diepe Geothermie en ‘De beknopte wegwijzer, geothermie in België’ (pdf).

Bron: persbericht. Foto: koekoekspolder.nl