De Nederlandse publiek-private samenwerking Urban Farming Partners heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Citizen Farm. Urban Farming Partners slaat de handen ineen met de Singaporese organisatie die verschillende vormen van stadtuinbouw ten uitvoering brengt om een slimme en duurzame stadskwekerij in Singapore op te zetten.

Het samenwerkingsverband bestaat uit bedrijven die expertise hebben op het gebied van voedsel, logistiek en stedelijke planning. Urban Farming Partners krijgt daarnaast steun van de Nederlandse overheid bij haar werkzaamheden in Singapore.

Zelfvoorzienend

Samen met Citizen Farm neemt Urban Farming Partners in de komende maanden stappen om een structurele stadskwekerij op te zetten in Singapore. Citizen Farm is momenteel al bezig met de productie van voedseltuinen voor plaatselijke restaurants, scholen, hotels en consumenten. Het doel van de toekomstige stadskwekerij is om de stad meer zelfvoorzienend te maken door gewassen te kweken in onderbenutte ruimtes zoals daken, viaducten en ongebruikte ondergrondse ruimtes. Momenteel importeert Singapore circa 90% van zijn voedsel.

Architecturale modellen

KuiperCompagnons ontwikkelt als een van de partners van het samenwerkingsverband op dit moment al een aantal architecturale modellen voor de creatie van de stadskwekerij. Het bedrijf presenteerde vorige week een 3D-print van hun ontwerp voor de 101 Tower op het Indoor Ag-Con Asia. De 101 Tower is een innovatief concept waarbinnen een stadskwekerij wordt gecombineerd met kantoren, zonne-energie en een stadspark op de toren.

Partners uit de glastuinbouw

Meerdere partijen uit de tuinbouwsector werken mee aan de creatie van de stadskwekerij, waarbij coördinator Kenlog juiste partijen bij elkaar brengt. Zo zorgt Priva met de levering van hardware en softwarediensten voor optimale teeltomstandigheden en helpt VDH Foliekassen met haar expertise van kassen op daken. Samen zorgen de partners voor hoogwaardig advies en slimme ontwerpen voor het innovatief verbouwen van voedsel in Singapore.

Tekst: Leo Hoekstra, beeld: Urban Farming Partners