Het Vlaamse project Bio2Bio onderzoekt vanaf 2017 of we reststromen uit de land- en tuinbouw kunnen opwaarderen. In het kader van de circulaire economie trachten de onderzoekers van het project Bio2Bio oogstresten die beschikbaar zijn in Vlaanderen op te waarderen tot biostimulant- en biopesticideproducten.

Biostimulanten zijn natuurlijke moleculen die de plantengroei bevorderen of de plant beschermen tegen allerlei vormen van stress. Biopesticiden zijn moleculen die de planten beschermen tegen infecties van bacteriën, schimmel, insecten of nematoden.
Professor Danny Geelen van het departement Plantaardige Productie aan UGent coördineert het project. Hij is hoopvol nieuwe bioactieve stoffen te vinden: “Planten produceren zelf heel wat stoffen die hen gezond houden en beschermen tegen natuurlijke vijanden. Deze stoffen komen uiteraard ook voor in oogstresten en kunnen daaruit geëxtraheerd en gezuiverd worden.”

Tomaten, prei, aardappelen, witloof

Concreet zullen de onderzoekers loof van tomaten en prei, resten van tuinkruiden, aardappelschillen en witloofwortels nagaan op de aanwezigheid van natuurlijke stoffen met beschermende of groeibevorderende eigenschappen. De extracten worden eerst in het laboratorium gescreend op hun activiteit. Veelbelovende extracten zullen in de tweede fase van het project getest worden tijdens veldproeven op de Proefhoeve van Bottelare.

Marktbehoeftes

Het onderzoek zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met bedrijven die biostimulanten en biopesticiden op de markt brengen. Deze bedrijven zullen de professoren adviseren in de ontwikkeling van de nieuwe producten conform de marktbehoeftes. Verwacht wordt dat nieuwe bioactieve moleculen zullen geïdentificeerd worden die een belangrijke toepassing zullen kennen in land- en tuinbouw.

Samenwerking en ondersteuning

Bio2Bio is gestart in 2017 en zal 4 jaar duren. Het project wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en is een samenwerking tussen de UGent, ILVO, KU Leuven en VITO. Het project wordt ondersteund door CropFit, een consortium van onderzoekers van de Universiteit Gent dat expertise in het domein van biostimulanten en biopesticiden samenbrengt.

Tekst: Universiteit Gent. Beeld: Proefstation voor de Groenteteelt.

Gerelateerd