Bladplukken in de kop van de tomatenplant geeft een betere verdeling van droge stof naar de vruchten. De LAI (Leaf Area Index) moet dan wel boven 2,5 blijven. Het snijden moet met beleid gebeuren, alleen in het begin van de belichte periode en bij een voldoende vegetatieve groei, omdat anders het gewas te veel wordt uitgeput. De vruchtkwaliteit blijft dan op peil, maar de stengellengte neemt af. Dit is de conclusie na twee jaar onderzoek door Wageningen University & Research.

In een workshop tijdens het Energiek Event in Bleiswijk op 9 maart 2017 kwam het onderzoek naar bladplukken bij tomaat aan bod. In het eerste proefjaar met het ras Brioso pakte het wegnemen van blad in de kop erg goed uit. Zelfs een behandeling waar 55% van het blad in de kop werd weggenomen gaf een productieverhoging. Het resultaat was een open gewas, met een lagere verdamping.

Verschillen in omstandigheden

Een jaar later bleek dit een stuk ingewikkelder te liggen, bijvoorbeeld omdat er ook verschillen werden aangebracht in het bladplukken onderin de plant. Ook de weersomstandigheden waren anders dan het jaar ervoor. De onderzoekers concluderen ook na dit tweede jaar dat een lagere LAI in de winter de hoogste droge stof verdeling naar de vruchten oplevert, maar dat een te lage LAI ten koste gaat van de totale hoeveelheid drogestof. In de zomer heeft de plant een hoge LAI nodig om al het licht op te vangen.

Lastig inschatten

Het advies is daarom om het bladsnijden bovenin niet te lang te doen, maximaal tot eind januari.
Lastig blijft het goed inspelen op de buitenomstandigheden. Bij een lichte decembermaand heeft de plant meer blad nodig dan in een donkere periode. Aangezien de beslissing om zo’n maatregel te nemen al weken daarvoor is genomen, blijft het moeilijk om tevoren een goede inschatting te maken.

Onderzoek bij andere gewassen

In navolging van het onderzoek bij tomaat zijn ook verkenningen gedaan bij komkommer en aubergine. Bij komkommer gebeurde dit in een teelt die begin april werd geplant. Bij 33% bladsnijden ging het aantal geoogste vruchten omlaag. Het blijkt moeilijk om de plant goed in balans te houden. Naar verwachting zal het bladplukken alleen zin hebben als het met mate wordt toegepast in teelten met een hoge stengeldichtheid.
Aubergineplanten blijken weer heel anders te reageren op bladplukken. Daar gaat de plant over tot vorming van zijscheuten met extra vruchten. Struikvorming moet worden voorkomen. Door bladplukken blijft het gewas korter en kun je meer vruchten aan de plant krijgen. Het is echter geen middel om productie te verhogen.

Tekst: Pieternel van Velden.

Gerelateerd