De schrik voor het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) zit er goed in. Niet alleen bij de telers van tomaat, paprika en Spaanse peper, maar ook bij de opkweekbedrijven die hen van planten voorzien. Volgens Tiny van den Berk van plantenkwekerij Brabant Plant uit Haarsteeg stond de branche na de eerste virusmelding in Duitsland (2018) meteen op scherp. “Wij hebben direct extra maatregelen genomen.”

Virus

Na die eerste melding over een besmettingsgeval bij onze oosterburen gingen de alarmbellen overal af. Van den Berk: “Het duurde even voordat er meer duidelijkheid kwam over de precieze aard van het virus en over de handhaving, maar ik heb het idee dat de betrokken organisaties en bedrijven er direct bovenop zaten.” Hij doelt daarbij op Glastuinbouw Nederland, Plantum, NVWA en het tuinbouwbedrijfsleven.
Ook Brabant Plant kwam al ruim voor de zomer (het opkweekseizoen voor belichte teelten, red.) in actie om de kans op een virusbesmetting zoveel mogelijk te reduceren. Dat de in Haarsteeg gevestigde plantenkwekerij niet in een concentratiegebied ligt met een mogelijk verhoogd risico is volgens de algemeen directeur prettig, maar het biedt geen garantie voor vrijwaring.

Hygiënesluizen

“We weten dat het virus via materialen en mensen gemakkelijk is over te dragen, dus we hebben ons hygiëneprotocol nog eens goed doorgenomen en aanvullende maatregelen doorgevoerd”, zegt Van den Berk. Daarbij moet je denken aan strengere beperkingen voor bezoekers, instructies voor alle medewerkers, extra hygiënesluizen tussen afdelingen in het bedrijf en een scherpere controle op naleving van het protocol.

Ontsmetten

Ook heeft Brabant Plant haar klanten uitdrukkelijk gevraagd om alle restplanten en verpakkingsmaterialen, zoals plastic en karton, binnen hun bedrijf te houden en Deense karren voor retour zenden grondig te ontsmetten met daarvoor aangewezen middelen. Daar is gelukkig heel goed op gereageerd. “Veel meer kunnen we voorlopig niet doen.”

Maandelijkse update

Voor zover bekend zijn er binnen de opkweekbranche in Nederland en omliggende landen nog geen ToBRFV-besmettingsgevallen of verdenkingen vastgesteld. Medio december stond de teller in Nederland op 14 besmette teeltlocaties en 8 verdenkingen. De NVWA maakt in principe eens per maand melding van de nieuwste ontwikkelingen. Via TuinbouwAlert.nl kunnen telers zichzelf op de hoogte stellen.

Tekst: Jan van Staalduinen