Voor het eind van het jaar is de eerste drone in bedrijf die zelf zijn weg in de kas kan vinden en planten kan tellen of monitoren. Omdat er dan geen operator (bestuurder) meer nodig is, zal de inzet van de drone daadwerkelijk tot arbeidsbesparing leiden.

Plantenkwekerij Globe Plant in Vierpolders is de eerste klant van Corvus Drones die de sleutels in handen krijgt. Ze zetten het apparaat in om kiemplanten te tellen. “Tot nu toe hebben we op projectbasis drones ingezet. We kwamen dan bij het bedrijf langs met een dronepiloot en het apparaat. Binnenkort is dat niet meer nodig en kan iedereen er zelf mee werken”, vertelt Frans-Peter Dechering, mede-oprichter van het dronebedrijf.

Nauwkeuriger en sneller

De werkwijze is als volgt: de teler definieert een vliegroute door de kas en zet de drone op het middenpad. Die zoekt, geholpen door bakens, op zicht zijn weg en verzamelt data met behulp van een camera. Vervolgens keert hij terug en draagt de data over. De software analyseert ze en produceert een rapport. “Het voordeel van deze werkwijze is dat het nauwkeuriger en sneller gaat dan een mens zou kunnen. Bovendien gaat er een wereld van informatie open, waar je nieuwe toepassingen voor kunt verzinnen”, zegt Dechering.

Automatisch scouten

De telling van kiemplanten is de eerste stap; op nummer twee staat monitoring van het gewas, bijvoorbeeld bepaling van plantgrootte en bladoppervlak, schatting van de teeltduur en afleversortering.
Op de lijst met ambities staan verder stress-detectie en monitoring van ziekten en plagen. “We zijn bezig met tomaat: vliegen tussen de rijen lukt goed. Nu zoeken we ontwikkelpartners voor de plaagdetectie van bijvoorbeeld de tomatenmineermot Tuta absoluta. Als die gevonden zijn, verwacht ik een ontwikkeltijd van één tot twee jaar. Nu steekt een tuinbouwbedrijf van enige omvang veel tijd in scouten. Dus als dat automatisch kan, is het echt een doorbraak”, denkt hij.

Drone zo licht mogelijk

De drone kan uitgerust worden met verschillende soorten camera’s of sensoren: een ‘gewone’ RGB-camera, of een spectraal of infraroodcamera. “We streven ernaar om alles zo licht mogelijk te maken om turbulentie te voorkomen. Een camera kleden we uit tot een lens en een printplaatje en integreren we in de drone. Inmiddels weegt het apparaat inclusief sensoren minder dan een kilo”, vertelt hij.
Corvus Drones zoekt de samenwerking met bedrijven die applicaties ontwikkelen, maar geen methode hebben om de data te verzamelen. “Hoe meer applicaties je kunt bieden, hoe aantrekkelijker het namelijk wordt voor de teler. Vergelijk het met een smartphone: ook daar is de breedte van de toepassingsmogelijkheden de basis voor het succes geweest.”

Tekst: Tijs Kierkels