Sinds de ruimtebehandeling met Actellic tegen tulpengalmijt niet langer is toegelaten is er behoefte aan een alternatief. Tulpengalmijt wordt nu vooral bestreden met een insecticide op het veld. Omdat de kans bestaat dat die toepassing ooit gaat verdwijnen, is er gezocht naar een schoon, niet-chemisch alternatief.

Er is daarvoor een CATT-behandeling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) ontwikkeld. Deze is meer praktisch uitvoerbaar dan zijn voorganger, de ULO-behandeling. In een éénmalige behandeling van 48 uur worden tulpen behandeld onder bepaalde condities van temperatuur en luchtsamenstelling. De werkzaamheid ervan lijkt goed.

Behandelde bollen

De methode werd de eerste jaren getest op kleine schaal. In een meer grootschalig uitgevoerde proef wordt nog onderzocht of de op deze manier behandelde bollen geen schade aan het gewas geven. Tot dusver heeft de CATT-behandeling een goed effect op de doding van tulpengalmijt laten zien, zonder schade aan gewas en op de opbrengst. Na beoordeling van de laatste praktijkproef (komend voorjaar) zullen we een behandeladvies opstellen.
Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en van onder andere KAVB, Anthos en Ruvoma.

Tekst: Martin van Dam