Sinds eind april wordt in opdracht van ChrysantNL bij zeventien chrysantenbedrijven gekeken naar de mogelijkheden van een nieuw soort lichtval voor wants. Naast de mogelijkheid tot vroegtijdig scouten, wordt geprobeerd de invliegmomenten inzichtelijk te krijgen in verschillende tuinbouwgebieden.

Brandnetelwants, behaarde wants en groene appelwants komen in Nederland buiten voor op diverse plantensoorten. In de zomermaanden worden ze ook regelmatig in kassen waargenomen. Dit als gevolg door overwintering in de kas, maar met name als gevolg door invlieg van buitenaf. Ondanks dat de wants pas later in het voorjaar buiten actief wordt, zijn er tijdens het monitoringsproject in week 20 en 21 al behaarde wantsen gevonden in de lichtval.

Meeste invlieg

De invlieg van wantsen wordt door Wageningen University & Research geprobeerd te voorspellen met een model op basis van ontwikkelingstemperaturen. Volgens dit model was de eerste invlieg van een nieuwe generatie volwassen wantsen begin juni (week 22) te verwachten. Mogelijk hebben de wantsen zich sneller ontwikkeld dan het model voorspelt. Een andere mogelijkheid is dat de eerste invlieg nog bestond uit overwinterende adulten.
Waarnemingen uit eerdere jaren laten zien dat de meeste invlieg van behaarde wants te verwachten is na de ontwikkeling van de tweede generatie op vegetaties buiten kassen. Volgens het huidige model is dit de eerste week van juli te verwachten. Behaarde wants migreert vooral op warme zomeravonden tijdens de schemer wanneer het niet te hard waait.

Moment van invliegen

De ontwikkeling en validatie van het voorspellingsmodel voor behaarde wants valt onder de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en wordt uitgevoerd door de BU Glastuinbouw van WUR en wordt gecoördineerd door Glastuinbouw Nederland. Het wantsenonderzoek maakt onderdeel uit van een groter project waarbij de rol van biodiversiteit in en om de kas bij plaagbestrijding wordt onderzocht.
De financiering van het onderdeel wantsen komt van het ministerie van LNV, Stichting Kennis in je Kas (KIJK), de gewascoöperatie Paprika, ChrysantNL en Pherobank. Door het model verder te valideren kan het moment van invliegen steeds betrouwbaarder worden vastgesteld. Hierdoor kan op tijd worden ingrepen waardoor de schade in het gewas beperkt blijft.
Het monitoringsproject met de lichtvallen loopt door tot het najaar. Hierna wordt gekeken naar mogelijkheden voor een vervolg in 2022.