Onder Glas van februari 2016 stond in het teken van geïntegreerd en vooral ook weerbaar telen. Diverse onderzoeks- en praktijkproeven kwamen aan bod, maar uiteraard kijken nog veel meer telersgroepen naar de positieve effecten van een weerbaar gewas in de strijd tegen ziekten en plagen. Zo heeft de gewascoöperatie Radijs het initiatief genomen voor een onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. Daarin worden elf bodemstimulanten getest, geeft teler Ad Coolbergen aan.

De teler uit Oude Tonge, die tevens voorzitter is van de gewascoöperatie, vindt het erg belangrijk om per gewas te bekijken hoe planten weerbaarder kunnen worden gemaakt tegen diverse ziekten en plagen. “Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is steeds moeilijker en we willen – indien mogelijk – allemaal graag naar duurzame oplossingen.” Zelf werkt Coolbergen al met organische meststoffen, die meer worden gebruikt voor het in stand houden van een goed bodemleven (meer weerbaarheid), dan voor de bemestingswaarde. Maar de teler geeft de voorkeur aan een gezamenlijk optreden van de radijssector. “Beter met elkaar professioneel onderzoek initiëren dan dat elke teler apart een kraanvak of afdeling gaat behandelen met een bepaald middel.”

Effect van elf biostimulanten

Het onderzoek naar de aantoonbare werking van biostimulanten ervaart Ad Coolbergen als zeer nuttig. “Het geeft onderbouwing aan de proef die we als gewascoöperatie in Bleiswijk hebben lopen en waarvan we deze week weer een update kregen.” In die proef vergelijken onderzoekers het effect van elf biostimulanten met het gewasbeschermingsmiddel Rizolex. De planten worden geïnfecteerd met de Rhizoctonia schimmel. “We willen toetsen of er middelen zijn die de schimmel tegenhouden, door de plant ziek te maken. Rhizoctonia is makkelijk te infecteren en komt bovendien nog vaak voor. Onze verwachting is dat middelen die werken tegen deze schimmel, wellicht ook effectief zijn tegen andere ziekten of plagen in radijs.”
Met de eerste voorzichtige speldenprikken van het voorjaar in de kas, verwacht Coolbergen het de komende tijd weer wat drukker te krijgen. “De radijsmarkt viel niet helemaal mee deze winter. Met name door de zachte maanden oktober en november was er lang product beschikbaar van de Duitse teelt in de vollegrond. Dat effect merken we direct.”

Tekst en beeld: Roger Abbenhuijs