Op donderdag 2 juni vond in het World Horti Center de eindbijeenkomst plaats van ‘HNT: Gas erop!’ Met dit breed gedragen project brengen groene hogescholen en ROC’s hun studenten de principes en fijne kneepjes bij van Het Nieuwe Telen. Dit bevordert een goede aansluiting op de teeltpraktijk in hun latere werkveld. Onderdeel van het project is ‘Kassim the Game’, waarin spelers op basis van het simulatiemodel Kaspro-Intkam virtueel komkommers telen.

‘Kassim the Game’ is ontwikkeld door Wageningen University & Research. “Het is een vrij realistisch en uitdagend spel, dat goed aansluit op de belevingswereld van studenten uit het groene onderwijs”, zegt game-ontwikkelaar Gert-Jan Swinkels. “Na registratie op de game, die door een docent is aangemaakt, kunnen de deelnemers naar eigen inzicht en in eigen tempo in een virtuele setting komkommers gaan telen. Ze kiezen eenmalig zaken zoals glastype, schermen en belichting en gaan daarna in stappen door de teelt. Daarbij kunnen de setpoints voor onder andere klimaat, belichting en schermstrategie tussentijds worden aangepast. De deelnemers moeten ook keuzes maken voor stengelaantallen, vruchtdunning en het streefgewicht van de vruchten. Daar gaat het groeimodel dan mee aan de slag.”

Teeltsimulatie

Bij elke virtuele teeltstap mag de student een maximum aantal keer proberen om de beste instellingen te vinden. Hierbij is telkens het resultaat van de aanpassing te zien. Zijn deze naar tevredenheid van de speler aangepast, dan gaat het spel door naar de volgende week.
Swinkels: “Na het uitspelen van het spel volgt een uitgebreid overzicht van onder andere het energieverbruik, aantal vruchten, totaalgewicht, gemiddeld vruchtgewicht en een financieel overzicht. Winnaar is degene die het hoogste financiële rendement realiseert. Energiezuinig en kosteneffectief telen wordt beloond.”

Pittig niveau

Studenten (en andere geïnteresseerden) kunnen individueel en in teamverband meedoen. Swinkels noemt het niveau vanwege de vele variabelen best pittig, maar docenten (en zij alleen) kunnen een lager niveau selecteren voor hun studenten of leerlingen. Het is daardoor geschikt voor alle niveaus binnen het groene onderwijs.
“Het spel is inmiddels enkele keren getest, onder andere door studenten van Inholland in Delft. Het wordt al door enkele docenten gebruikt”, zegt de ontwikkelaar. “Ik verwacht dat het breder wordt opgepakt en dat de meeste spelers er plezier aan beleven. De studenten uit Delft hadden er in ieder geval lol in. En het ís natuurlijk hartstikke leuk om in competitieverband zo’n ‘serious game’ te spelen. Een demonstratie voor komkommertelers en docenten plantenteelt bracht de handen ook op elkaar.”

Iedereen mag gamen

Dit leuke en leerzame spel blijft toegankelijk voor het groene onderwijs én anderen. Het wordt bovendien geactualiseerd wanneer er nieuwe versies van Kaspro beschikbaar komen. Een publieke versie van de game is te spelen via Kassim the Game en is mogelijk gemaakt door Kas als Energiebron, Ministerie LNV, Glastuinbouw Nederland en Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Vidiphoto