Sinds afgelopen zomer laat paprikakwekerij Bosch Growers uit Bleiswijk de teelt op één afdeling overdag regelen door een autonoom stuurprogramma. De algoritmes doen hun werk dermate goed, dat de knop vandaag is omgezet naar volledig autonoom. Teeltmanager Jack ’t Hoen heeft er alle vertrouwen in. “De resultaten zitten continu op de lijn die was uitgezet. Ik had het zelf niet beter kunnen doen.”

Het gewas in de autonome proefafdeling (0,8 ha) loopt volledig synchroon met de rest van de paprikateelt, die in totaal 5,35 ha beslaat. Daarnaast biedt het bedrijf van Wouter van den Bosch en zijn ouders plaats aan 1,3 ha belichte bramenteelt, waar de algoritmes binnenkort aan de slag gaan.

Scepsis

Aanvankelijk was teeltmanager Jack ’t Hoen sceptisch over de toegevoegde waarde van een autonoom stuurprogramma, in dit geval Crop Controller van Blue Radix. “Telen is een zeer dynamisch proces, dat veel kennis en inzicht vereist”, licht hij toe. “Ik had niet het idee dat een rekenprogramma dat zo maar even over kan nemen. Dat we in de toekomst meer op digitale sturing zijn aangewezen snap ik volledig, maar of dat nu al meerwaarde biedt; nee, ik was er niet van overtuigd.”

Realtime sturen

Gedurende het halve jaar dat de algoritmen de teelt overdag aanstuurden, zag de teeltmanager dat het goed ging. Het kostte het programma geen enkele moeite om de groeilijn te realiseren die op basis van de drie voorgaande teeltjaren was geprogrammeerd.
’t Hoen: “We hebben de klimaat- en productiegegevens van de afgelopen drie jaar naast elkaar gelegd, geanalyseerd en gemiddeld. Op basis daarvan hebben we van week tot week een groeicurve uitgezet met bijbehorende setpoints. Realtime klimaat- en gewasdata zorgen ervoor dat het algoritme op ieder moment de juiste stuuracties uitvoert.”

Terug- en vooruitkijken

Daarbij wordt ook voor een stukje terug- en vooruitgekeken. Door de bank genomen bepalen de realtime data voor 80 of 90% welke stuuractie nodig is. De gegevens van de vorige dag en de verwachtingen voor de komende dag tellen elk voor 5 of 10% mee. “Als het gisteren erg mooi weer was en de planten veel assimilaten hebben aangemaakt, mag ik ze vandaag wat harder laten werken”, legt de teeltmanager uit. “Als het weer de volgende dag een stuk beter wordt, wil ik daar vandaag al op voorsorteren. Bij slechte groeiomstandigheden op de vorige of komende dag geldt het omgekeerde; de planten mogen het dan vandaag iets rustiger aandoen. Op die manier voorkom je stresssituaties en realiseer je per saldo een vloeiende lijn met een hoog teeltrendement.”

Volgende stap: plantsensoren

Tot nu toe draaide de teelt overdag autonoom en werd er voor de nacht overgeschakeld op de standaardinstellingen voor het hele areaal paprika. Vanaf 20 januari neemt het autonome stuurprogramma het in principe 24/7 over. De twee afdelingen met bramen van elk 6.500 m2 wil ’t Hoen op korte termijn laten volgen. Omdat het om een belichte teelt gaat, zijn daar al PAR-meters in gebruik. Samen met de experts van Blue Radix werkt hij momenteel de gewenste groeicurve uit.
“Tot nu toe heeft de software naar wens gepresteerd en wij zijn klaar voor de volgende stap”, zegt de teeltmanager. “Op termijn willen we ook plantdata gaan benutten, zodat we de lat nog iets hoger kunnen leggen. Daarvoor zijn aanvullende sensoren nodig, die we nu nog niet hebben. We denken in eerste instantie aan een fotosynthesemeter, misschien komen er nog een of twee andere sensoren naast te staan. We laten ons daarbij ook adviseren door de leverancier. Ik hoop dat we er in de volgende teelt mee aan de slag kunnen.”

Tekst: Jan van Staalduinen