In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit woensdagavond belangrijke steun toegezegd aan de glastuinbouwsector. Met de compensatie van de economische schade voor de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw is een verwacht bedrag gemoeid van 600 miljoen euro.

“Voor ondernemers in de glastuinbouw is dit voor nu een belangrijke schadevergoeding voor het wegvallen van de afzet waar zij op dit moment dagelijks mee te maken hebben en voor de financiële schade voor de komende drie maanden”, aldus voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland.

Voorjaar belangrijke afzetperiode

De vraag naar producten uit de sierteelt- en voor een deel ook uit de glasgroentesector is in de beginperiode van de uitbraak van het coronavirus bijna helemaal weggevallen. Ondernemers ondervinden hierdoor desastreuze gevolgen binnen hun bedrijfsvoering. “Het voorjaar is onder normale omstandigheden een belangrijke afzetperiode. Bovendien is de schade niet van vandaag op morgen te repareren. Dat vereist forse steun van de regering. Het kabinet erkent met deze compensatieregeling het belang van de glastuinbouwsector voor de Nederlandse economie en dat waardeer ik”, zegt Sjaak van der Tak in een eerste reactie. Hij spreekt zijn waardering uit voor de steun van het kabinet en de erkenning van de specifieke, nijpende situatie waarin de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw zich bevinden.

70% compensatie

In de eerdere brief van 7 april jl. stelde het kabinet een noodpakket samen met een aantal generieke instrumenten voor liquiditeits- en loonkostensteun. Het kabinet heeft geconstateerd dat de bestaande noodmaatregelen zoals de NOW-regeling in specifieke situaties onvoldoende soelaas bieden. Glastuinbouw Nederland en andere partijen in de sector hebben het kabinet afgelopen weken onder andere nadrukkelijk gewezen op de effecten van seizoenspieken in de sierteelt.

Financiële compensatie

Resultaat is dat het kabinet werkt aan een regeling om hen tegemoet te komen. Ondernemers die in de periode maart, april, mei 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben, komen in aanmerking voor een financiële compensatie om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder het ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade grotendeels compenseert.

Uitvoering

De totale vergoeding die per bedrijf kan worden uitbetaald, wordt geplafonneerd, om zeker te stellen dat alle bedrijven die aanspraak maken ook daadwerkelijk steun kunnen ontvangen. Op korte termijn volgt informatie over de nadere uitwerking en de wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden. Het registratieformulier schade opgesteld door de Crisisorganisatie Corona Tuinbouw is hiervoor het hulpmiddel voor de uiteindelijke declaratie. Glastuinbouw Nederland organiseert samen met FloraHolland en de Rabobank volgende week een webinar over de uitvoering van deze regeling.