Het Delphy Innovative Soft Fruit Centre (ISFC) in Horst is vandaag officieel geopend. Het centrum richt zich op midtech- en hightech-onderzoek op het gebied van zachtfruit, met als doel een brug te vormen tussen onderzoek en praktijk. Vanuit de markt blijkt een grote behoefte aan dergelijk onderzoek.

Dat de zachtfruitsector staat te springen om een eigen onderzoeksfaciliteit blijkt volgens Delphy ISFC-manager Bart Jongenelen ook uit het grote aantal bedrijven – negen in totaal – die zich als innovatiepartner hebben verbonden aan de nieuwe locatie.

Innovatiepartners

“Inmiddels mogen we Bato Plastics, Beekenkamp, Biobest, BVB Substrates, Fruitmasters, Haifa, Jiffy, Koppert Biological Systems en Mertens tot onze innovatiepartners rekenen. De partners leggen middelen in voor onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling en de versterking van de Nederlandse zachtfruitsector. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in onze kas van 3.000 m², daarnaast omvat de locatie twee Mini-air-tunnelsystemen en enkele trayvelden.”
De proeven, die dit najaar van start gaan, focussen volgens Jongenelen op de ‘grote’ thema’s in de sector. “Denk aan telen onder LED, plantweerbaarheid, digitalisering, fossielvrij telen, de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen, et cetera. Dergelijk onderzoek is cruciaal om als Nederlandse zachtfruitsector voorop te kunnen blijven lopen. En omdat we het hier op kostprijs niet kunnen winnen, moeten we het toch hebben van onze kwaliteit en innovatiekracht.”

Brug tussen onderzoek en praktijk

Het unieke van de locatie is volgens de manager ook dat een duidelijk link wordt gelegd tussen onderzoek en praktijk. “De kennis die we vergaren, gaan we actief delen met de sector. We willen een brug vormen tussen onderzoek en praktijk. Om die reden gaan we bijvoorbeeld jaarlijks een grote open dag organiseren, daarnaast komen er meerdere kleinschalige kennisevents rondom specifieke thema’s.”
Een verdere groei van het onderzoekscentrum staat op dit moment nog niet op de agenda. “Na een hectisch jaar ligt onze focus nu op het stabiliseren en het brengen van rust in de organisatie. Daarna kijken we verder. Wellicht dat we op termijn ook iets gaan doen op het gebied van educatie; denk aan het aanbieden van zachtfruittrainingen. Daarnaast gaan we mogelijk meer doen met ‘tussensystemen’; tunnels en dergelijke. Kortom: er zijn volop plannen, maar voorlopig maken we even pas op de plaats.”

Positieve feedback vanuit sector

Delphy ISFC-manager Bart Jongenelen is zo trots als een pauw dat het onderzoekscentrum eindelijk haar deuren kan openen. De weg ernaartoe was niet eenvoudig, geeft hij toe. “Het ontwikkel- en bouwtraject was enorm intensief en vroeg veel van ons team. Zeker ook omdat corona voor behoorlijk wat vertraging zorgde; ons oorspronkelijke doel was om in januari 2021 open te gaan. Desondanks kijk ik met een goed gevoel terug op het traject. Vooral vanwege de dynamiek die dit met zich meebracht, en de positieve feedback vanuit de sector. Vanaf dag één merkten we dat er enorm veel behoefte is aan een onderzoekscentrum voor zachtfruit. Dat gaf en geeft energie!”

Tekst: Ank van Lier, beeld: Vidiphoto