LTO Glaskracht maakt zich hard voor een glastuinbouwsector die al in 2040 fossielvrij is en een halvering van de CO2-emissie per 2030. Dit is in lijn met haar visie Verantwoorde Glastuinbouw en de doelstellingen van het ministerie van LNV en LTO Glaskracht in het programma Kas als Energiebron. Nadere afspraken over de realisatie van die ambities worden gemaakt in het Klimaatakkoord.

Absolute voorwaarde van de sector voor het realiseren van de ambities is de beschikbaarheid van voldoende externe CO2 ter vervanging van CO2 uit aardgas, meldt LTO Glaskracht. Mogelijkheden zijn de levering vanuit afvalbedrijven, de procesindustrie en bioraffinage, maar er moeten nog grote stappen worden gezet om dit beschikbaar te krijgen voor de glastuinbouw.

WKK blijft belangrijk

Tot 2040 ziet Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht nog een belangrijke rol voor WKK bij belichtende teeltbedrijven. “Er is niet op elk moment in het jaar voldoende groene stroom beschikbaar. Als aanvulling op groene stroom blijft de WKK vooralsnog een belangrijk instrument om flexibel in te spelen op de vraag en aanbod van elektra, maar ook van warmte. Zelfs bij volledig fossielvrij kan WKK een rol blijven spelen met behulp van groen gas of misschien wel waterstof als flexibele, duurzame aanvulling op de netlevering.”

Kennisuitwisseling

LTO Glaskracht organiseert namens Kas als Energiebron diverse bijeenkomsten waarbij met ondernemers wordt gesproken over de mogelijkheden in hun gebied of voor hun teelt. Tevens ondersteunen procesmanagers van LTO Glaskracht initiatieven van ondernemers die willen samenwerken in een energiecluster.

EHG-subsidie

Aat Dijkshoorn van LTO Glaskracht adviseert ondernemers om nu al te kijken wat hun kansen zijn in een warmtecoöperatie of te investeren in energie-efficiency. Via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen telers en hun samenwerkingsverbanden EHG-subsidie aanvragen voor een tweede energiescherm, aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster, biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster of een luchtbehandelingssysteem. Kijk voor meer informatie op de website van RVO. De aanvraag loopt nog tot en met 9 november.

Bron/video: LTO Glaskracht/Kas als Energiebron