Tijdens de Innovation Expo die 14 april in Amsterdam plaatsvindt toont een consortium van tuinbouwbedrijven het prototype van een plantenwand voor actieve luchtzuivering. Belangrijk onderdeel in dit project is een hightech sensor van ASML, die de zogenaamde vluchtige organische stoffen tegenwoordig nauwkeurig kan meten.

Dat planten voor een gezonde lucht zorgen door de lucht te reinigen van schadelijke stoffen, heeft de NASA al in 1989 aangetoond. Maar kun je dan ook die luchtkwaliteit garanderen aan de gebruikers van gebouwen? Daar draait het om in het project ‘Schone lucht garantie’, een innovatieprogramma van de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN).

Breed consortium

Het programma wordt ondersteund door een consortium dat bestaat uit Royal FloraHolland, Waterdrinker, Into Green, Van der Tol, Priva, Nieuwkoop Europe en SIGN in alliantie met het ministerie van EZ. Organic Architects bouwde in opdracht van dit tuinbouwconsortium een prototype van een groene wand met een ventilatiesysteem, dat de lucht actief langs de groene wand stuurt. Hoe hoger de concentratie van de schadelijke stof, des te hoger de ventilatiestand.

Bewijsvoering

Om de werking te kunnen onderzoeken, brachten de onderzoekers een hoge concentratie vluchtige stoffen in de ruimte. De actief geventileerde plantenwand bleek in staat om de verontreinigingen af te breken: methaan en ureum halveerden binnen drie uur, alkanen en cyclische koolwaterstoffen na 9,5 uur. Uit de nulmeting bleek dat de verontreiniging zonder plantenwand stabiel hoog bleef. Daarmee is aangetoond dat de afbraak veroorzaakt is door de groene wand met verhoogde ventilatie.

Business concept

In de tweede fase van dit project gaan industrieel ontwerpers aan de slag om een universeel ventilatiesysteem te ontwikkelen, dat in combinatie met allerlei verschillende bestaande groene wandsystemen kan bijdragen aan een gezonde woon- en werkomgeving. Dat systeem vormt de basis voor een business concept om ‘schone lucht garantie’ te gaan bieden aan gebouwbeheerders.

Bron: SIGN