Op 14 maart is de “Coöperatieve Tuinbouwwaterzuivering De Vlot” in Monster opgericht. Het nieuw opgerichte bestuur is van plan om 170 hectare glastuinbouw in Monster en ‘s-Gravenzande van een waterzuiveringssysteem te voorzien.

Het bestuur van de coöperatie TWZ De Vlot bestaat uit de ondernemers L. van der Lans (voorzitter), W. Prins (penningmeester) en J. Verkade (secretaris). Aan de bestaande CAD-systemen in het Westland (Centrale Afvoer Drainagewater) voor de tuinbouwgebieden Raaphorst-Tiend, Waalblok en Lange Stucken wordt nu een zuivering gerealiseerd. Niet alleen voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook van meststoffen. Met een zuiveringsstap erbij zou het water schoon genoeg zijn om het in de toekomst als gietwater te hergebruiken. Het gebied is daarmee klaar voor de toekomst. Aqua-Terra Nova ontwikkelde het zuiveringssysteem van De Vlot.

Brede steun voor plannen

Voor 27 maart ontvangen de aspirant deelnemende bedrijven van de coöperatie een uitnodiging om definitief ja te zeggen tegen de voorgestelde investeringen en uitvoering. Op deze datum zal bij L.G. Vreugdenhil & Zn in ’s-Gravenzande tekst en uitleg over de overeenkomsten worden gegeven. Tijdens de afgelopen drie ledenvergaderingen bleek dat deze aanpak kon rekenen op brede steun van alle ondernemers. Gemeente Westland en het hoogheemraadschap zijn nauw bij de totstandkoming betrokken.

Goedkoper dan individuele aanpak

Het doel van de coöperatie is om het afvalwater in de komende 15 jaar tegen een zo laag mogelijke prijs te zuiveren. Het collectief kan dit in de meeste gevallen, zeker nu het waterafvoersysteem (CAD) er al ligt, goedkoper dan de individuele aanpak. De bedrijven hebben tot 10 april om hun handtekening te zetten. Daarna kan in september worden gestart met de bouw van de zuivering, die eind 2017 in gebruik moet zijn.
Update: op 7 april hebben 60 tuinbouwbedrijven zich ingeschreven als lid van de coöperatie TWZ De Vlot. De coöperatie gaat voor circa 160 hectare glastuinbouw in Monster en ‘s-Gravenzande het water zuiveren tegen een prijs van 1.100 euro per hectare per jaar.

Bron: Coöperatie TWZ De Vlot, beeld: Mario Bentvelsen