Als nieuwe programmamanager Het Nieuwe Telen val ik met mijn neus in de boter. Het gedachtegoed van HNT wordt al jarenlang verspreid, maar in de praktijk blijkt het toch soms lastig om iedereen structureel mee te krijgen. Veelal worden deze discussies gevoerd op basis van gewoontes en oude rituelen, zonder een goede onderbouwing met feiten en cijfers. Hierdoor is het exacte succes moeilijk in kaart te brengen en kom je soms moeilijk verder.

Nu diverse partijen het autonoom telen omarmen is het interessant om te zien wat er gaat gebeuren. Op het moment dat blijkt dat de data of de algoritmes in de praktijk ook prima weten te presteren krijg je een nieuwe realiteit. Waar vroeger de groene vingers de waarde vertegenwoordigden, blijken nu de data goud waard. Maar van wie is die kennis eigenlijk? Wat wordt dan het nieuwe verdienmodel van de tuinbouw?

In het energielandschap werkt dit hetzelfde. We gaan op termijn op realtime data en inzichten sturen. Maar ook hier blijkt het landschap verdeeld. Waar de ene teler op gevoel gaat, heeft de ander alles uitbesteed. Wederom rijst de vraag wat er gebeurt als de data winnen. Wat wordt dan ons verdienmodel? En verdienen derden niet te veel aan onze data?

Wellicht moeten we als tuinbouw toch eens na gaan denken over een goed digitaal fundament, misschien een digitale coöperatie? Waar in de afzetcoöperaties nog wel eens sprake was van tegenstrijdige belangen, staan hier alle neuzen dezelfde kant op. Hoe meer goede data des te beter. Op het moment dat we dit op orde hebben, kunnen we betere discussies voeren en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. En misschien nog wel belangrijker: we kunnen feitelijk onderbouwen hoe we daadwerkelijk presteren.

Momenteel zijn we onze digitale visie aan het vormgeven. Wat wordt onze rol hierin? Coördineren, faciliteren? Of spelen we als brancheorganisatie hierin geen rol van betekenis? Ik ben benieuwd naar je mening. Dus iedereen die werkt als (data)professional in de tuinbouw, laat me weten hoe je hierover denkt. Samenwerken is immers het leukste als iedereen hetzelfde belang heeft.

Robert Solleveld, Themaspecialist Energie Glastuinbouw Nederland