In de afgelopen maanden is er nauwelijks gestookt. De vraag was meestal niet hoe warm, maar hoe koel kun je de kas houden. Nu het licht snel afneemt en ook de buitentemperaturen omlaag gaan wordt de vraag: hoe warm gaan we telen, weer actueel. De streefwaarde voor de stooktemperatuur is sterk afhankelijk van de energieprijs.

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende bedrijven: zo zijn er een aantal bedrijven die hun gas voor de komende jaren hebben vastgelegd voor bedragen rond 18 cent per m³, een aantal bedrijven zit op daggas en een aantal bedrijven heeft een deel van de energie ingekocht. Deze verschillen hebben grote invloed op de na te streven stooktemperatuur.

Dure bloemen snijden

Bedrijven die nog goedkoop gas hebben kunnen de komende weken een stooklijn van circa 21-22ºC aanhouden (met eventueel een verhoging naar 23ºC tussen 5 en 20 oktober).
Bedrijven die maar een deel van hun energiebehoefte hebben vastgelegd (bijvoorbeeld 50-70%), moeten proberen om zo min mogelijk extra (dag)gas te verstoken, waardoor de stooktemperaturen in de komende weken max circa 19ºC zullen zijn. Indien mogelijk moet je nog wel proberen om in de periode van 5 tot 20 oktober tijdelijk een hogere stooktemperatuur aan te houden, om voor 1 november nog zoveel mogelijk dure bloemen te snijden. Bedenk daarbij dat slim luchten en slim schermen goed kunnen helpen om met zo weinig mogelijk gasverbruik toch een hogere etmaaltemperatuur te realiseren.

Overleven

Bedrijven die geheel op daggas zitten kunnen niet anders dan telen op een manier om zo min mogelijk energie te verbruiken. Dit gaat onherroepelijk ten koste van de bloemproductie. Echter met de huidige gasprijzen is het zelfs met extreem dure bloemen niet rendabel om extra gas te verstoken voor een hogere productie. Op deze bedrijven is het dus komende winter een zaak van overleven. De afgelopen winter heeft geleerd dat gewassen met etmaaltemperaturen van 14-15ºC toe kunnen, zonder dat de bloem-, plant- en wortelkwaliteit hieronder lijdt. Helaas loopt de productie hierdoor wel sterk terug (25-50%).

Extra isolatie geeft extra lichtverlies

Naast een lage stooktemperatuur, slim luchten en schermen, nemen telers nog extra maatregelen om energie te besparen, zoals extra (gevel-)isolatie, extra plastic folie, enzovoorts.
Diverse bedrijven overwegen zelfs twee lagen AC-folie aan te brengen (naast de twee schermdoeken). Zeker bij de lagere stooktemperaturen die ook komende winter worden aangehouden, levert een tweede AC-folie maar een geringe energiebesparing op (circa 1 tot 1,25 m³ per m²). Hoewel dit bij een gasprijs boven € 2 nog steeds aantrekkelijk is, moet je de nadelen van een tweede AC-folie zeker niet onderschatten: extra lichtverlies (dus ook productieverlies), een extreem hoge RV en een totaal inactief gewas (met een slechtere bloemkwaliteit/blauwe bloemen). Maak dus een weloverwogen keuze, waarbij je de voordelen (energiebesparing) eerlijk afweegt tegen de nadelen.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau van der Ende