Van Adrichem Kwekerijen teelt op locaties in Steenbergen en Westdorpe zowel tomaten als komkommers, deels belicht en deels onbelicht. “Op de belichte locaties hebben we in oktober helemaal niet belicht en in november voor slechts vijftig procent van normaal”, vertelt Loek van Adrichem.

De lampen brandden om en om, dambordbelichting dus, ook draaiden we minder uren. In december wordt weer voluit belicht omdat de planten dan alweer verder in ontwikkeling zijn. In Steenbergen hebben we pas half oktober gepland in plaats van eind augustus. We zouden al later gaan omdat we een extra teelt komkommer hebben gedraaid.”

Met de ‘natuur mee telen’

In de onbelichte kassen gaat Van Adrichem pas op 6 januari planten. Om energie te besparen wordt hier AC-folie ingetrokken. “Dat deden we in 2018 voor het laatst. Zolang het koud blijft is folie prima, na half februari halen we het er weer uit.”
Om minder gas te verstoken gaat de teler meer met de ‘natuur mee telen’, dat betekent dat de kastemperatuur op een maximum wordt ingesteld en mee zakt als de buitentemperatuur omlaag gaat. “De temperatuur zal soms dus lager liggen en de ontwikkeling van het gewas ook. Het gaat dus productie kosten, ook omdat de eerste belichte tomaten twee weken later komen dan gepland.”

Eerder schermen

De meeste kwaliteitsproblemen ontstaan door de luchtvochtigheid, dus je moet goed luchten, stelt de tomatenteler. “Daarom blijven we luchten zoals normaal, waardoor het weleens kouder in de kas is dan je gewend bent. Om dat op te vangen zullen we eerder schermen. Waar je normaal wel eens twijfelt en kiest voor ‘open’ vanwege het ideale klimaat, zal deze winter de keuze op energiebesparing vallen, dus dicht.”

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Wilma Slegers