Sinds 15 maart mogen glastelers het insectenmiddel imidacloprid niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen of het lozingswater minstens 99,5% zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond. Omdat er nog geen enkel certificaat is toegekend, kan voorlopig geen enkele glasteler het middel nog gebruiken. LTO Glaskracht Nederland werkt aan een oplossing.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangekondigd dit voorjaar te gaan controleren of telers zich aan de regels houden. Niet alleen controleren ze of het middel op het bedrijf aanwezig is, maar ook kunnen ze bladmonsters nemen, die in het lab worden onderzocht. De boete bij overtredingen kan tot € 1.500 oplopen.

Veelgebruikt middel

Imidacloprid was een veelgebruikt middel onder merknamen zoals Admire en Gaucho. Het gebruik staat onder sterke politieke druk omdat het veel in oppervlaktewater wordt teruggevonden in te hoge concentraties en ook omdat het een neonicotinoïde is, de groep middelen die wordt verdacht van negatieve effecten op de bijenstand. Op grond van een motie in de Tweede Kamer loopt voor dit middel een apart traject om de milieubelasting te stoppen, los van de zuiveringsplicht die in 2018 ingaat.

Nog geen certificaat afgegeven

Op dit moment kan geen enkele glasteler aan de eisen voor gebruik van imidacloprid voldoen, simpelweg omdat er nog geen enkel certificaat is afgegeven. Het is nog de vraag hoe lang de periode duurt dat niemand het middel kan gebruiken. “We zijn bezig met een pilot nullozing voor groenten, snijbloemen en potplanten. De bedoeling is daar zo snel mogelijk mee te starten en te komen tot certificering. Dit is tevens een belangrijke stap naar de gesloten kas”, vertelt Helma Verberkt van LTO Glaskracht Nederland. Ook voor de certificering van installaties die minstens 99,5% zuiveren is er een plan. Op beurzen tonen fabrikanten zulke installaties, waarvan zij claimen dat ze aan de eis voldoen. Maar niet alleen de installatie zelf zal moeten worden gecertificeerd; dat geldt ook voor het gebruik. “We zijn bezig met protocollen en certificeer-instanties en hopen dat de certificering zo snel mogelijk is gerealiseerd. Maar certificeringstrajecten zijn nooit kort”, vertelt Verberkt. Dit zal dan ook wel langer op zich laten wachten.

Streng gecontroleerde omstandigheden

“Het verbod van imidacloprid verstoort het huidige, ver doorgevoerde geïntegreerde systeem, wat helaas zal leiden tot meer inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door de inzet van LTO wordt het gebruik van imidacloprid alleen waar nodig en onder streng gecontroleerde omstandigheden toegepast zonder risico voor mens, dier en milieu”, vertelt ze.
De sector is overvallen door de gang van zaken rond imidacloprid. Normaal ligt de verantwoordelijkheid voor aanscherping van eisen bij het Ctgb, bijvoorbeeld bij nieuwe inzichten of consequente normoverschrijdingen. Nu heeft de politiek de onafhankelijke beoordelingsorganisatie, wat het Ctgb is, in feite overruled. De staatssecretaris dreigde na aandringen van GroenLinks het middel te verbieden als het Ctgb niet met een nieuwe regeling zou komen. Het definitieve besluit daarover viel half januari en gaat al twee maanden daarna in.

Tekst: Tijs Kierkels