Allerlei organische moleculen zijn te vinden rond wortels van planten, zoals wortelexudaten en producten van afbraak van organisch stof uit het groeimedium. In een recirculerend tuinbouw teeltsysteem op substraat komen deze moleculen via het water overal terecht en hebben daar niet altijd een positief effect.

In de PPS Osires onderzoeken onderzoekers van Wageningen University & Research de rol van organische stof en ontwikkelen we een tool waarmee telers door middel van waterbehandeling de samenstelling van deze organische stof kunnen beïnvloeden.

Rol van waterbehandeling

In de eerste projectfase worden metingen gedaan in phalaenopsis en tomaat, in een gezond en een ‘ziek’ teeltsysteem. Vervolgens onderzoeken we de rol van waterbehandeling in het beïnvloeden van de samenstelling van de organische stof in het water en daarmee de microbiële samenstelling en functies rond de plantenwortels. Tenslotte monitoren we de effecten van de ontwikkelde inzichten in de praktijk.
Deze PPS wordt gefinancierd door TKI T&U, TKI Watertechnologie, Kennis in je Kas en Innovatiefonds Hagelunie. Het project is onderdeel van het programma Glastuinbouw Waterproof van Glastuinbouw Nederland en is een samenwerking tussen Wageningen University & Research BU Glastuinbouw en Bloembollen, Stichting Control in Food & Flowers en KWR Water Research Institute.

Tekst: Jim van Ruijven