Lichtkleur en -intensiteit worden door planten, insecten, schimmels en mensen via verschillende organen en pigmenten waargenomen.

Het oog van de mens is bijzonder gevoelig voor groen licht, terwijl planten verschillende pigmenten hebben om licht te absorberen en daarmee diverse processen te sturen. Insecten hebben weer een andere gevoeligheid voor licht. De opkomst van LED-technologie, met een brede variatie aan mogelijke lichtkleuren, geeft voor de toepassing in de glastuinbouw nieuwe kansen.

Welke samenstelling van lichtkleuren is nodig voor een optimale groei en ontwikkeling van planten, wat is het effect van toevoeging van LED aan het zonlicht en hogedruk natrium spectrum? Geeft alleen LED-verlichting andere gewasreacties? Wat betekent dit voor toepassing in cellen voor plantenteelt in een stedelijke omgeving (Urban farming)? Biedt een teelt met alleen LED de mogelijkheid om groenten en bloemen te produceren zonder gebruik van gas (All-Electric)? Dit zijn vragen die opkomen bij het nadenken over de kansen van toepassing van LED. Over kansen en toepassingen wordt nagedacht in het project Denkkader Licht.

Gerelateerd