Digitalisering speelt een steeds grotere rol in de glastuinbouw. Bij Glastuinbouw Nederland komen daardoor geregeld vragen binnen van telers, ook is er behoefte in de sector om een visie te vormen op sommige ontwikkelingen. Om dit in goede banen te leiden heeft de brancheorganisatie samen met Kas als Energiebron de ‘Denktank Digitalisering’ opgericht. “We gaan met deze groep vraagstukken zoals eigenaarschap van data bespreken.”

De ontwikkeling van digitalisering en autonoom telen gaat snel in de glastuinbouw en raakt aan vele thema’s, zoals teelttechniek, arbeid, water en energie. Bij al deze technieken draait het om de verzameling en verwerking van bedrijfsdata, vaak ook door andere partijen dan de teeltbedrijven zelf.
“Het gebruik van al die data door anderen, kan effecten hebben die we tevoren niet hadden voorzien. We moeten nu goed afwegen of we hier een rol in moeten nemen, of dat we alles aan de markt overlaten”, zegt Robert Solleveld van Glastuinbouw Nederland. Als themaspecialist Energie en Digitalisering is hij betrokken bij de oprichting van de denktank, die binnen het programma Kas als Energiebron is opgezet en begeleid wordt door Stefan Persoon van Inno-agro. Deze week vindt de eerste (besloten) bijeenkomst plaats bij WUR Bleiswijk.

Sparren met telers

Solleveld: “Steeds vaker krijgen we vragen om een mening, een visie of het verzoek om eens met een groep telers te sparren. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar van elkaar weten we vaak niet dat we hier al mee bezig zijn. We willen graag het overzicht krijgen van alle ontwikkelingen en dat ook makkelijk kunnen delen met telers.”
De denktank is geformeerd uit acht telers en innovatiemanagers van ondernemersgroepen. “We willen graag nog een paar mensen erbij hebben. Mogelijk komt er op den duur ook een expertgroep”, vertelt Solleveld.
Hij noemt de ontwikkelingen van smartgrid voor energievoorziening, het gebruik van algoritmes in computerprogramma’s en het aspect data-eigenaarschap en het eigendomsrecht van plantmodellen als voorbeelden. Ook in vele onderzoeken zoals naar autonoom telen en sensoren komt het gebruik van data aan de orde.

Kennis bundelen

“Digitalisering is nu geen apart thema, maar loopt dwars door alles heen en komt in ieder onderzoek terug. We staan nu op het punt dat we hier een visie op moeten vormen en voor onszelf beoordelen hoe we digitalisering in onze organisatie inbedden”, verklaart Solleveld.
Dat kan ook door middel van samenwerking, stelt hij. “Er gebeurt al van alles aan kennisverzameling, ook bij partijen als de Greenports en het InnovationQuarter van provincie Zuid-Holland. De kennis samenbundelen en in kaart brengen is nodig.” Naast het vormen van een visie wil de denktank zich ook buigen over de vraag hoe bepaalde ontwikkelingen te versnellen zijn en of er nieuwe verdienmodellen en oplossingen te creëren zijn.

Tekst: Koen van Wijk, beeld: Michel Heerkens