In de komende editie van Onder Glas staan de kas en het kasdek centraal. Dat betekent naast reportages over nieuwbouwprojecten vooral veel aandacht voor coatings, schermen en uiteraard diffuus glas. Regelmatig doen de onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw in Onder Glas verslag van de diverse projecten op het gebied van diffuus glas. Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard, zo is de verwachting. In juni een update van de meest recente onderzoeksresultaten.

Wie nu nieuw bouwt, heeft veel goede redenen om voor diffuus glas te kiezen en vrijwel geen om het te laten, stellen de specialisten in Bleiswijk. De inzichten in het nut van diffuus licht én de technische ontwikkelingen schrijden nog elk jaar voort.
Een hoge lichtdoorlatendheid en hoge haze gaan tegenwoordig goed samen. Er is wel behoefte aan standaardisatie en een nieuwe manier van meten. Meer proeven zijn nodig om het effect van een hogere F-scatterwaarde te achterhalen.
Lees het volledige artikel in het themanummer Kas. Deze editie valt op donderdag 19 juni a.s. in de bus. In juli is er geen papieren uitgave van Onder Glas. Wel verschijnt in de eerste week van juli de volgende Onder Glas Focus.

Roger Abbenhuijs