Ondanks vergroening zijn er nog hardnekkige knelpunten, waardoor veel teelten afhankelijk blijven van chemische middelen. Het is daarom tijd om te onderzoeken hoe duurzame teeltsystemen er idealiter uit zien als je ze opnieuw kunt ontwerpen.

De afgelopen twee jaar is in opdracht van het ministerie van LNV en in samenwerking met de sector een duurzaam robuust en weerbaar aardbeienteeltsysteem voor 2030 ontwikkeld.

Het toekomstbeeld 2030 gaat uit van een aardbeienteelt vanuit zaad, waarbij zowel de opkweek als de productie onder beschermende omstandigheden van de kas plaatsvinden. Zo start de teelt schoon (zaad), is blootstelling aan ziekten en plagen een stuk lager en zijn er meer mogelijkheden met biologische bestrijding. De kas biedt ook de mogelijkheid de teelt optimaal te sturen en daarom is ook voor steenwol als substraat gekozen. De basis is dus preventie en optimale teeltomstandigheden.

Dit nieuwe teeltsysteem wordt verder versterkt door de keuze van minder gevoelige rassen, weerbaarheid verhogende maatregelen en biologische bestrijding. We toetsen een prototype van dit herontwerp sinds december 2019 in de proefkassen in Bleiswijk.

Tekst: Ellen Beerling