Regelmatig verschijnen er berichten dat er twijfels zijn over de werking van ontsmetters van drainwater. Het niet volledig afdoden van zowel virussen, schimmels als bacteriën wordt nogal eens vastgesteld bij het toetsen van drainwater dat door de ontsmetter is gegaan.

Oorzaken kunnen verschillend zijn zoals bijvoorbeeld het niet goed afstellen van apparatuur maar ook slecht onderhoud. Zo heb je bij UV-apparatuur te maken met de lichtdoorlatendheid van het te behandelen water. Als de lampen vervuild zijn zal de effectiviteit hard teruglopen.

Doden van bacteriën, schimmels en virussen

Over ontsmetting van recirculatiewater zijn weinig neutrale studies bekend, waarin een volledige eliminatie van pathogenen beoogd wordt. Dit laatste is zeker noodzakelijk om schadelijke quarantaineziekten volledig uit te kunnen roeien. Recent opgestart onderzoek bij Wageningen University & Research richt zich op de condities voor effectieve doding van bacteriën, schimmels, virussen (waaronder ToBRFV in tomaat) en viroïden met een quarantaine status. Van elk van deze groepen selecteren we één of meerdere vertegenwoordigers. In een praktijksimulatie toetsen en valideren we de meest kansrijke behandelingen (verhitting, UV, behandeling met toegelaten biocides).

Tekst: Ineke Stijger