Een vervuild kasdek kost veel waardevol licht. Bedrijven die het kasdek wassen met een kasdekreiniger hebben baat bij elektrisch rijden. Daardoor kan er op hogere snelheid gewassen worden en is de machine stabieler. Een belangrijke stimulans voor deze ontwikkeling is ook de toegenomen behoefte om zelf te krijten of te coaten.

“De traditionele dekwasser is uitgerust met een hydraulisch systeem dat alles aandrijft: de wielen, de borstels en haspels. Dat heeft als nadeel dat je maar op één snelheid kunt rijden en dat de hoofdborstels bij de luchtramen zoveel weerstand krijgen, dat de machine schokkend gaat rijden. Een aantal jaar geleden hebben we de omslag naar elektrisch rijden gemaakt en onze Roofmasters er standaard mee uitgerust; bestaande machines kunnen we aanpassen naar dit e-rijden. Zo’n dekwasser heeft als voordeel dat hij stabieler rijdt en dat er meer vermogen overblijft voor de borstels en haspels.” vertelt Martijn Okkerse, bedrijfsleider bij Besseling Techniek.
In de loop van de tijd vervuilt het kasdek met algen, stof, pollen, roet, neerslag van vluchtige gewasbeschermingsmiddelen en woestijnzand. Dat kost meerdere procenten lichtverlies. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het Saharazand alles met een laag stof bedekt, kan dat nog verder oplopen tot soms wel meer dan 10%. De vuistregel luidt: 1% lichtverlies kost 1% productie. Wassen werkt dus productieverhogend.

Meer aandacht

Okkerse: “Het bewustzijn van schoon glas is enorm toegenomen, maar het verschilt erg hoe vaak bedrijven het kasdek wassen. Door de investeringen in speciaal glas is er ook meer aandacht voor het schoonhouden. In het algemeen geldt: hoe meer aandacht voor de details, hoe vaker ze wassen. Dat gebeurt in veel gevallen dan met een eigen dekwasser, al dan niet aangestuurd door de klimaatcomputer voor maximaal resultaat.”
En als je vaak wast, zijn de verschillen met voorheen aanzienlijk. “Door het e-rijden is de machine sneller en stabieler, waardoor de wascyclus wordt verkort. Je bent eerder ‘rond’ waardoor de luchtramen sneller weer open kunnen. Verder heb je minder last van storingen en slijtage.”

Zelf krijten

Naast de toegenomen aandacht voor voortdurend schoon glas is er nog een andere tendens. Een deel van de tuinbouwbedrijven gaat zelf krijten of coaten om maximaal flexibel in te kunnen spelen op de lichtomstandigheden. Daarvoor breiden ze de dekwasser uit met een spuitset, die bestaat uit een membraanpomp, mengvat en spuitbomen met speciale nozzles.
“Bij zelf coaten is elektrisch rijden een voorwaarde voor een goed resultaat, omdat er op hogere snelheid gereden dient te worden. Zelf coaten is in Nederland en België in opkomst, maar in het buitenland gebeurt dit al jaren. Ook deze tendens stimuleert de upgrade van de oudere machines”, vertelt Okkerse.

Tekst: Tijs Kierkels