In onze KAS2030 in Bleiswijk telen we gerbera’s, aardbeien, potanthuriums en freesia’s zonder het gebruik van fossiele energie. De teeltsystemen zijn zo ontworpen dat we al het drainwater kunnen opvangen, behandelen en hergebruiken in de teelt.

Voor freesia was hiervoor een nieuw teeltsysteem nodig, waarmee we los van de ondergrond kunnen telen. De ingegraven teeltbedden zijn van de ondergrond afgesloten door een waterdicht folie, aflopend naar het midden van het bed en op afschot naar de voorzijde van de kas. Voor een goede afwatering ligt een drainslang in het midden van het bed, met daar omheen kleikorrels. Dit deel wordt afgesloten van het teeltmedium (zand) door middel van antiworteldoek.

Tijdens de teelt werd fluorschade (zie foto) vastgesteld in het gewas, zodat we het drainwater moesten lozen. De bron van fluor blijken de kleikorrels in de drainagelaag te zijn. Desondanks is een hoge productie gehaald door de hoge lichtsommen die zijn aangehouden in de kas in vergelijking met de praktijk. Voor de nieuwe teelt, die half oktober is gestart, zijn de kleikorrels in de drainagelaag vervangen door grind. Het Ministerie van LNV en het programma Kas als Energiebron financieren dit project.

Tekst: Jim van Ruijven