Qua teeltseizoen zit het eerste half jaar erop. Qua teeltproblemen zijn er geen bijzonderheden geweest. Prijstechnisch is dit seizoen tot nu toe wel dramatisch verlopen. Aangezien de rendementen zwaar onder druk staan, kan het zijn dat telers gaan bekijken waar ze kosten kunnen besparen voor de rest van het seizoen. Misschien dat daarom meer telers in de traditionele teelt gaan kiezen voor getopte planten. Omdat de planten altijd generatiever zijn, moet het snoeibeleid worden aangepast om een goede balans te krijgen in het gewas.

Het advies is om voldoende volume in de plant te krijgen en daarom eventueel een oksel hoger te beginnen om niet binnen één week na het planten bloei te hebben. Het is belangrijk om enkele setjes van vruchten te maken en afhankelijk van de plantdatum minimaal twee oksels leeg te maken.
In de hete zomer van 2018 hebben we gezien dat bij enkele rassen de eerste vrucht pas in de achtste tot zelfs de tiende oksel plaatsvindt. De extreem hoge vloer- en etmaaltemperaturen zijn hier de oorzaak van. Bij getopte planten zullen telers hier minder problemen mee krijgen. Overleg goed met de plantenkweker en rassenveredelaar wat te doen tijdens zulke hoge temperaturen om dit te voorkomen. De eerste zomerse, hete dagen hebben we alweer achter de rug en etmalen van meer dan 27ºC kwamen we in sommige delen van het land al tegen. Daar kunnen we er de komende weken nog meer van krijgen.

Vrij van bacteriën

Wat betreft de teelt komen we, ondanks de zeer hoge etmaaltemperaturen, weinig tot geen problemen tegen wat betreft brandkoppen en dergelijke. Pythium is wel een punt van aandacht; geef geen warm water (> 28-30ºC) mee. Maak de beurtgrootte hoger en spui eventueel leidingen voordat er weer wordt gedruppeld. Slangen moeten goed gezuiverd zijn van bacteriën en – als dit nog niet gebeurt – het is zeker te overwegen om waterstofperoxidemiddelen mee te geven. Maximaal zuurstof in het water voorkomt bovendien vele problemen. Het krijten van het kasdek is bij zulke extreme omstandigheden te overwegen, als er net is geplant of in de periode tot de eerste oogst.
De teeltwisseling bij de hogedraadtelers is al voorzichtig gestart, maar de meeste oppervlaktes zullen in de maand juli worden geplant. Overweging om in juli te gaan planten is vaak dat telers dan kunnen teruggaan naar bijvoorbeeld 2,25 tot 2,4 planten/m².

Nieuw substraat

Tot nu toe hebben komkommertelers weinig problemen gekend met Mycosphaerella. Bij extreme weersomstandigheden en temperatuurschommelingen kunnen wel problemen ontstaan, bijvoorbeeld na onweersbuien. Zorg dat de ramen tijdig opengaan, zodat het vocht niet extreem kan oplopen. Maak de P-banden niet te groot en zorg dat de computer niet te lang regenstand aangeeft, terwijl het al droog is. Laat het vocht in de avonduren niet te snel en te hoog oplopen, met onvoldoende of geen uitwisseling van buitenlucht.
Verder blijft een goede, preventieve schimmelbestrijding een must, ondanks dat er momenteel in veel kassen meeldauwresistente rassen staan. Ook dit jaar zien we weer veel bedrijven die al Komkommerbontvirus hebben. Neem geen risico als er nogmaals moet worden geplant en kies voor rassen waar resistentie inzit. Bij hoge infectiedruk is het te overwegen om nieuw substraat te gebruiken in de laatste teelt.

Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting