De ondernemerspeiling Kennis in je Kas wijst uit dat een ruime meerderheid van de glastuinbouwondernemers het belang van onderzoek voor de toekomst van hun bedrijfsvoering onderschrijft. Dit is de uitslag van de enquête die LTO Glaskracht Nederland hield, in samenwerking met GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland.

Een ruime meerderheid van de glastuinders is bereid om de komende vier jaar mee te betalen aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en teeltkennis via de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Ruim 90% van de respondenten is van mening dat voortzetting van deze programma’s noodzakelijk is en 87% hiervan is bereid mee te betalen. De ondernemers die reageerden vertegenwoordigen 20% van het glastuinbouwareaal. Daarmee is de peiling representatief, geeft LTO Glaskracht aan.

Hoge urgentie

De urgentie van deze financiering is groot, vanwege het wegvallen van PT-gelden. Met deze reserves is het mogelijk geweest de innovatieprogramma’s tot en met 2017 te financieren. Daarna is de voortgang van het strategische onderzoek onzeker, was al te lezen in Onder Glas van januari 2017. Dit was voor de belangenorganisatie aanleiding om hun leden aan te sporen tot actie via de ondernemerspeiling. Voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht is tevreden met de uitkomst van de peiling: “Duidelijk is dat ondernemers het belang van de innovatieprogramma’s voor nu en de toekomst onderschrijven.”

Financieringsvoorwaarden

Ondernemers zijn bereid om jaarlijks € 200 tot € 400 per hectare bij te dragen aan de financiering van het onderzoek. Daaraan stellen ze wel de voorwaarde dat de ontwikkelde kennis beschermd blijft. Bovendien willen ze meer invloed op de inhoud van het onderzoek en is cofinanciering van onder andere de overheid een voorwaarde. Het bestuur zal met deze voorwaarden het gesprek aangaan met betrokken organisaties en het ministerie van Economische Zaken.

Tekst: Pieternel van Velden