In het onderzoeksprogramma van Wageningen University &Research naar de grenzen voor Natrium (Na) bij recirculatie is afgelopen jaar een proef gedaan met gerbera. Zes behandelingen met oplopend Na van 5 tot 15 mmol/l met een controlebehandeling, allen dezelfde EC, zijn in een teelt van acht maanden onderling vergeleken.

Het effect op groei, productie en kwaliteit is vergeleken bij twee groot- en twee kleinbloemige cultivars. Ondanks de grote verschillen in Na-concentratie, was er geen effect op het aantal of gewicht aan geoogste bloemen. Ook de lengte en bloemdiameter verschilden niet aantoonbaar, evenmin was er een effect op het vaasleven. Het maakte ook niet uit of de Na-ophoping werd uitgevoerd over de hele periode of alleen in de zomer.

Kans op problemen vrij klein

Tot nu toe was aangenomen dat je bij een Na-concentratie van 6 mmol/l moet spuien. Uit dit onderzoek is duidelijk dat de Na-waarde zonder risico mag oplopen tot ver boven 10 mmol/l. Ook bleek dat de Na-opname door gerbera vergeleken met andere gewassen erg hoog is.
In de praktijk betekent dit dat bij gebruik van regenwater of goed bronwater de kans op problemen bij Na-ophoping vrij klein is. Het project wordt gefinancierd door de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en de partners Kennis in je Kas, Yara en Elektravon-Haket.

Tekst: Wim Voogt