Er is een technologie die de realiteit en de virtuele wereld met elkaar verbindt. Dit heet Augmented Reality (AR). Bij Wageningen UR denken ze telers hiermee te kunnen ondersteunen bij hun gewasmanagement.

Technisch is veel mogelijk. Er zijn rekenkrachtige smartphones en tablets en slimme camera’s die ziekten detecteren. Maar ook Virtual Reality-brillen die je in een digitale wereld kunnen laten rondwandelen en zaken tonen die normaal niet zichtbaar zijn, maar wel ineens in je blikveld opduiken.

Plantdata

Hebben telers daar iets aan? Kunnen ze daarmee personeel trainen om te scouten of te bepalen of een product rijp is? Wij denken van wel, en we willen dat de komende jaren gaan demonstreren in de glastuinbouw. We onderzoeken bijvoorbeeld of wifi geschikt is voor het verzenden van grote hoeveelheden data; of AR-apparatuur draagbaar is; of plaatsbepaling werkt tot op plantniveau. We doen dat aan de hand van vier show-cases: rijpheidsbepaling van gerbera, plantstressdetectie, data uit de cloud zichtbaar bij de plant en het geautomatiseerd invoeren van plantdata via gesproken woorden.
Het project Understanding Plants via Augmented Reality’ wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en toeleveranciers en veredelaars (Syngenta Seeds, Florensis, LetsGrow.com, Itelligence, Mprise Agriware, KPN).

Tekst: Jos Balendonck