Het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is uitgebreid met twee extra klimaatcellen. De uitbreiding is het resultaat van de wens van Delphy om een extra verdiepingsslag te maken in de onderzoeken en onderzoeksmethoden. Met de twee klimaatcellen die afgelopen zomer door Certhon zijn gerealiseerd, kan het adviesbureau meer kennis opdoen over daglichtloos telen en fysiologische aspecten van planten.

De twee extra klimaatcellen breiden de onderzoeksmogelijkheden van het Improvement Centre uit. De extra kennis die de kennisinstelling opdoet met de nieuwe klimaatcellen is volgens Certhon in de toekomst toepasbaar in de kasteelten.

Spiekramen

De twee klimaatcellen zijn te vinden in de ontvangstruimte van het onderzoekscentrum. In de deuren van de cellen zitten kleine ramen zodat bezoekers kunnen zien welke proefopstelling er staat met welke gewassen. Enkele weken geleden zijn de eerste tomaten- en komkommerplanten geplaatst en zijn de onderzoeken gestart. Tijdens het teeltproces zal er veelvuldig overleg zijn tussen het onderzoekscentrum en de toeleverancier, voor advies en kennisdeling.

Improvement Centre

Delphy en Certhon delen beiden de ambitie om door kennisdeling en kennisontwikkeling een bijdrage te leveren aan wereldwijde oplossingen op het gebied van gezondheid, voedselveiligheid en duurzaamheid. Deze gedeelde ambitie komt tot uiting in het Improvement Centre dat enkele jaren geleden is geopend en sindsdien wordt ingezet voor diverse onderzoeken.

Gerelateerd