Bij de start van de coronacrisis zag Antoine Hoeijmakers zijn afzet volledig in elkaar storten. Hoewel de handel in gloriosa en Mandevilla zich inmiddels weer grotendeels hersteld heeft, wordt 2020 geen topjaar voor de Limburgse teler. Desondanks kijkt hij met vertrouwen naar de toekomst. Met name omdat hij, door te focussen op meerdere producten, een stukje risicospreiding creëert. 

Medio maart viel de verkoop van de ene op de andere dag vrijwel volledig stil. “Er was gewoonweg geen handel meer”, zegt Antoine Hoeijmakers, die zijn bedrijf runt in Maasbree. Hij teelt gloriosa-snijbloemen en -planten en Mandevilla’s op een oppervlak van 2 ha. Deze zet hij af via FloraHolland, Veiling Rhein-Maas en Plantion.

Flink wat partijen weggooien

“De afzet van onze gloriosa-planten, die met name worden geëxporteerd naar Zuid-Europa, stagneerde volledig. En bij de snij-gloriosa raakten we vooral de kortere stelen niet meer kwijt en moesten we flink wat partijen weggooien. Deze kortere bloemen worden namelijk vooral gebruikt op feesten en evenementen. De afzet van de Mandevilla’s, waarvan het seizoen op het punt van beginnen stond, liep gelukkig wel redelijk door. De afnemers met wie we vooraf afspraken hadden gemaakt, namen de kuipplanten netjes af.”

Snoeien in kosten

Om de schade zoveel mogelijk te beperken, snoeide Hoeijmakers zoveel mogelijk in zijn kosten. De belichting ging uit en het plantmateriaal van Pentas en Torenia – twee kleine tussenteelten van de Limburger – werd grotendeels afbesteld. Ook zocht de ondernemer contact met de bank, die de aflossingsverplichting tijdelijk stopzette. “Hier waren ze gelukkig heel coulant in. Door al deze acties konden we onze liquiditeit op peil houden, onze mensen blijven betalen en het bedrijf draaiende houden. Ook namen we ons plantschema kritisch onder de loep, maar uiteindelijk hebben we hier niets in gewijzigd. Ik was er namelijk wel van overtuigd dat de markt zich weer zou herstellen. En als je niets plant, weet je zeker dat je geen omzet binnenhaalt.”

Langzaam herstel

Na enkele weken zag Hoeijmakers de afzet weer langzaam aantrekken. Zeker wat betreft de langere gloriosa-snijbloemen. “Door acties van consumenten en op social media hadden bloemenzaken het loeidruk. En daar profiteerden wij van in de afzet van deze langere stelen. Dit herstel zette in de periode daarna verder door. Inmiddels bevindt de afzet van deze bloemen zich weer bijna op het oude niveau. Anders is dat bij de kortere stelen, die goed zijn voor circa dertig procent van onze snijbloemenproductie. Aangezien de evenementenbranche nog steeds vrijwel stilligt, moeten we nog altijd behoorlijk wat weggooien.”
Vanaf eind mei aan, toen de Franse markt weer beleverd kon worden, trok de markt voor gloriosa-planten aan. “De afzet liep vanaf dat moment redelijk goed door. En wat betreft de Mandevilla’s mogen we zeker niet klagen. Hoewel we de extra omzet rondom Pasen misten, aangezien er toen nog veel tuincentra dicht waren, liep de verkoop vanaf de tweede helft van april als een trein. Doordat mensen thuiszaten, gaven ze meer geld uit aan planten. Hierdoor kregen we bovengemiddelde prijzen voor de Mandevilla’s. Ook organiseerden we in mei enkele extra verkoopdagen voor particulieren; dat was een groot succes.”

Blijvende boost voor afzet

Hoewel de situatie inmiddels grotendeels genormaliseerd is, wordt 2020 zeker geen topjaar voor Hoeijmakers. “De gemiste omzet van dit voorjaar maken we niet meer goed. Maar achteraf bezien is de schade ook minder groot dan we bij de start van de coronacrisis vreesden. Dat komt vooral omdat we meerdere producten telen en op die manier een stukje risicospreiding creëren. Daar heb ik altijd al bewust op ingezet en deze strategie werpt in coronatijd duidelijk zijn vruchten af. En onze bedrijfsopbouw draagt er ook toe bij dat ik met vertrouwen naar de toekomst kijk. Ondanks dat er de nodige onzekerheden blijven. Hoe gaat het virus zich ontwikkelen, komt er een nieuwe lockdown? En welk effect heeft de economische recessie op het uitgavepatroon van consumenten? Om de handel op gang te houden, is het cruciaal dat mensen geld blijven uitgeven.”
Hoeijmakers denkt tegelijkertijd dat corona op lange termijn ook positief kan uitpakken voor de sierteelt. “Veel mensen hebben in de afgelopen periode de meerwaarde van bloemen en planten ervaren. Ook heb ik het idee dat groepen die normaal gesproken niet zoveel met bloemen en planten doen, bijvoorbeeld jongeren, hier nu meer oog voor hebben. Dit geeft de afzet wellicht een blijvende boost.”

Tekst: Ank van Lier