In september zijn elf gerberatelers op studiereis geweest in Canada. Doel was onder meer om bij collega’s te gaan kijken hoe zij het doen met de geïntegreerde gewasbescherming. Ongeveer zeven jaar geleden is in de Canadese gerberateelt gestart met een jaarrond geïntegreerde bestrijding, toen bleek dat chemische middelen niet langer effectief waren. Tijdens de reis hebben de Nederlandse telers de resultaten kunnen zien.

Wittevlieg is geen probleem meer, we hebben ze amper gezien in de gewassen, dit geldt ook voor mijten. Trips is in de zomer weleens een probleem maar met een korte chemische cyclus in jonge gewassen, gevolgd door een inzet van een grote populatie bestrijders, is het probleem getackeld. Meeldauw is goed onder de knie door met de voeding technisch anders te werken dan in Nederland.

Met vallen en opstaan

Nieuwe plagen komen op, dat ervaren telers ook in Nederland. Vooral wantsen, dop- en wolluis en Echinotrips zijn hardnekkige groeiremmende plagen in de gerberateelt. Om maar niet te spreken over de rupsen. Daar is nog geen biologie tegen en dus zijn goed integreerbare middelen noodzakelijk. Die zijn er in Canada wel voorhanden, in Nederland alleen nog voor de groenteteelt. Dat frustreert enorm, ‘immers een groente eet je en een bloem niet, dus waarom wel in de groente toegelaten en niet in de sierteelt?’ Zo vragen siertelers zich hardop af, als tijdens de studiereis duidelijk wordt dat het succes in Canada mede wordt bepaald door het voorhanden hebben van deze middelen.
In Nederland zijn dit jaar enkele gerberabedrijven ook gestart met een volledige geïntegreerde aanpak. Dit gaat met vallen en opstaan. Struikelblokken zijn rups, Echinotrips en meeldauw. Daarom moet er eigenlijk nog teveel worden gespoten. De kosten zijn hoger dan van een reguliere bestrijding van zes maanden bio en zes maanden chemie. Dat was van te voren bekend, maar dan hoop je dat de resultaten ook beter zijn. We kunnen nog niet zeggen dat de gewassen beter presteren doordat er minder hoeft te worden gespoten. Immers, meeldauw en Echinotrips kunnen de groei behoorlijk remmen. En rups is dit jaar wederom de grootste plaag.

Doorzettingsvermogen

We boeken vooruitgang maar het gaat niet snel genoeg. Als er meer bedrijven toekomst zien in deze (Canadese) strategie dan zijn er sneller stappen te maken. We missen de noodzakelijke correctiemiddelen die men in Canada wel heeft en het systeem alleen maar beter laten draaien. Zonder deze middelen slagen we er niet in om de Canadese aanpak te kopiëren. Het is technisch mogelijk, gezien het niveau van belichting in Nederland; dat is geen struikelblok meer. Doorzettingsvermogen is primair waar je als teler over moet beschikken om met deze aanpak te starten en te slagen. Hopelijk heeft LTO Glaskracht dat vermogen ook richting politiek om de sierteelt in Nederland nog groener te maken.

Tekst: Marco de Groot, Floriconsult.

Gerelateerd