De inzichten in de rol van licht bij de fotosynthese zijn de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Daaruit is gebleken dat veel gewassen vaak meer licht aankunnen dan voorheen werd aangenomen. In de praktijk heeft dat tot veranderde teeltmaatregelen geleid. Toch blijven er misverstanden bestaan op dit gebied.


Voor het bekijken van deze content heeft u een lidmaatschap nodig, of log in als u al een lidmaatschap heeft.