Begin november is in Bleiswijk een tomatenproef gestart waarbij de onderzoekers van Wageningen University & Research het Digital Twin model van tomaat laten meelopen met een belichte, standaard tomatenteelt.

In het betreffende kascompartiment met het tomatenras Marinice zijn witte en verrood LED-lampen van Fluence opgehangen, een weeggoot van Ridder, enkele highresolution beeldcamera’s van WUR, een hyperspectrale camera van OnePlanet en binnenkort een camera van Sobolt voor 3D beelden.

Model ondersteunt teeltbeslissingen

Met de realtime verzamelde data stemmen we het online draaiende kas- en gewasmodel voortdurend af op de metingen. Het voordeel hiervan is dat het model dan teeltbeslissingen kan ondersteunen die goed op de gewassituatie zijn afgestemd. De proef valt binnen het driejarig project Digital Twin tomaat.
Dit is een publiek-private samenwerking, gefinancierd door de topsector T&U, Glastuinbouw Nederland en de bedrijven Ridder, Sobolt en Fluence, en met medepartners OnePlanet en Stoffels Trading.

Tekst: Pieter de Visser