Telersvereniging Prominent liet recentelijk weten dat het de strategische bakens verzet. Bestuur en leden menen dat een versnelde schaalvergroting van de aangesloten bedrijven noodzakelijk is om aansluiting te houden bij de marktontwikkelingen. Om dit te faciliteren, wil de vereniging zichzelf omvormen tot een bedrijf. Leden hebben de vrijwillige keuze uit autonome groei, fuseren met collega’s of overdracht van het bedrijf aan de onderneming Prominent, in ruil voor aandelen.

Volgens de nieuwe strategie moet de transformatie van Prominent en de aangesloten bedrijven in 2028 zijn voltooid. De huidige vereniging heeft 29 leden met een gezamenlijk areaal van 380 ha tomaten. Al in 2020 moet dit zijn toegenomen tot 500 ha. Een flink deel van die snelle groei moet voortkomen uit internationale samenwerking, waarvoor momenteel verkennende stappen worden gezet. In 2020 wil het bestuur ook duidelijkheid bieden over de vorm en oprichting van de nieuwe onderneming. Voorzitter Jack Groenewegen benadrukt dat de realisatie van ‘Prominent 2.0’ stap voor stap zijn beslag zal krijgen.

Drie opties

Volgens Groenewegen is een aanzienlijke schaalvergroting noodzakelijk om Europese retailers jaarrond op maat te kunnen blijven bedienen met een breed assortiment tomaten, bestaande uit grote, uniforme partijen. Een beperkt aantal van de aangesloten bedrijven kan op eigen kracht doorgroeien. Voor anderen is fuseren een kansrijk alternatief met behoud van zelfstandigheid. De derde en laatste mogelijkheid is bedrijfsoverdracht aan Prominent, dat al beschikt over drie eigen teeltlocaties die eigendom zijn van de leden. Bij inbreng van zijn bedrijf ontvangt de teler aandelen in de onderneming. “Die laatste optie lijkt voor mijn bedrijf de meest kansrijke”, blikt de voorzitter vooruit, die in 1993 nog betrokken was bij de oprichting van de telersvereniging. “Ik zal dan een andere rol krijgen binnen de onderneming.”

DOOR

De aansluiting bij afzetcoöperatie DOOR staat niet ter discussie. Ook voor Prominent blijft de coöperatie de marketing en afzet van de tomaten verzorgen, als onderdeel van een veel breder pakket vruchtgroenten. De coöperatie beschikt voorts over een Excellence Centre dat haar leden, waaronder Prominent, ondersteunt op de kennisgebieden financiën, ICT, HRM, voedselveiligheid en business development.

Tekst: Jan van Staalduinen. Foto: Studio G.J. Vlekke.

Gerelateerd