De hogedraadteelt komkommer van dit jaar nadert zijn einde. De koppen van de planten zijn er vanaf begin tot half oktober allemaal uitgehaald. De laatste vruchten worden geoogst tussen half november tot, in enkele gevallen, begin december. Ook dit jaar zullen veel komkommerbedrijven weer eindigen met komkommerbontvirus. Voor de hogedraad telers die nog enkele weken willen oogsten heeft dit forse nadelige effecten op de kwaliteit en productie.

De groeiomstandigheden zijn minimaal en daardoor zal het virussymptoom in de vruchten gaan toenemen. Advies is om de nachttemperaturen niet onder de 18 à 19ºC te laten zakken, schermen zal dan vaak noodzakelijk zijn. Bij te hoog vochtgehalte, vocht afvoeren door te luchten boven het scherm om de kwaliteit van de vruchten goed te houden. Belangrijk is verder de EC gift voldoende hoog te houden om de kleur op de vruchten te houden; minimaal 3,2 tot 3,5 EC meegeven.

Aangezien de rendementen van de komkommerteelt dit jaar over het algemeen slecht zijn geweest, zijn er bedrijven die de plastic grondfolie willen laten liggen. Maak dan wel een goede risico-analyse of dit verantwoord is. Is de ziektedruk hoog geweest door bijvoorbeeld Pythium, Mycosphaerella, Fusarium, of Sclerotina, dan is het noodzakelijk een goede afweging te maken of de reductie in kosten opwegen tegen de risico’s van oogstderving in de nieuwe teelt. Het aantal bedrijven met komkommerbontvirus neemt de laatste jaren immers toe, ondanks de doorgevoerde hygiënemaatregelen.
Bij gebruik van meerjarig substraat is het zeer moeilijk om substraat 100% droog te krijgen, zodat er goed kan worden gestoomd. Ongelijkheid van vochtgehalte van substraat is door uitval van planten en dergelijke altijd aanwezig. Ook voor de komende teeltwisseling is het belangrijk het hygiëneprotocol te volgen. Gebruik van meerdere ontsmettingsmiddelen heeft nog altijd de voorkeur. Hier geldt het gezegde: niet op één paard wedden.

Peter Schreurs
Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting