Het komkommerseizoen zit er wat de teelt betreft bijna weer op. Het is een tot nu toe zeer wisselend seizoen geweest met zeker in het voorjaar slechte tot matig prijzen en in de zomer goede prijzen. Zoals bijna ieder seizoen zijn de opbrengstverschillen tussen de bedrijven daarom ook dit jaar weer groot. Wat betreft de teelt zijn er toch nog enkele teelttechnische beslissingen te nemen.

Bij de hogedraadteelt zal er vanaf eerste week van oktober een aanvang worden gemaakt met de kop eruit halen zodat telers op de meeste bedrijven begin november de laatste komkommer oogsten. Bij de traditionele teelten gaan de telers waarschijnlijk door tot eind oktober, begin november. Vaak bepaalt de omzet per m² minus de kosten wanneer iemand gaat stoppen met de teelt.

Durf lichter te oogsten

Om bij de hogedraadteelt voldoende sterke uitgroei van vruchten te krijgen is het belangrijk om dit te doen op het moment dat de kop sterk staat. Stel dit eventueel enkele dagen uit of vervroeg dit met enkele dagen om dit op het ideale tijdstip te doen wat betreft de grofheid van de kop. Met het weinige licht in week 39 zien we dat de plantbelasting te hoog wordt. De kop wordt de komende week zeker zwakker. Durf daarom lichter te gaan oogsten om balans in het gewas te houden.
Blijf om-en-om snoeien om een goede uitgroei van vruchten te krijgen. Diverse telers hebben bij te veel bladafsplitsing in de afgelopen periode zelfs verschillende malen twee oksels achter elkaar leeg gemaakt. Sommige rassen hebben tot nu toe zelfs 7 bladeren per week afgesplitst en bij 2,25-2,4 stengels/m² en om-en-om snoeien zijn dit 7,8 tot 8,4 vruchten/m². Deze zijn niet te produceren. Voor de komende weken mag een teler theoretisch niet meer dan 5,5 tot 6 vruchten/m² aanhouden. Voor de belichte teelten mag dit ongeveer 10% meer zijn.

Groei in gewas houden

Bij de traditionele teelten blijft het belangrijk om voldoende groei in het gewas te houden. Gewasbehandelingen zoals bladplukken (indien te vol gewas) het liefst uitvoeren voor 1 oktober. Dit geldt ook voor eventuele bespuitingen. Dat kost bij de sterk afnemende lichtomstandigheden veel groei. Indien het mogelijk is heeft een ruimtebehandeling de voorkeur.

Veel uren schermen

De komende periode zullen de schermuren steeds meer gaan worden. Bij sterk afnemend licht en nog veel productie ten opzichte van het gerealiseerde licht zullen de gewassen snel verouderen met bladvergeling en een zwakke, dunne groei tot gevolg. Als een teler veel gaat schermen zal hij het verouderen van het gewas versnellen door onvoldoende vocht af te voeren. Luchten boven het scherm om vocht af te voeren zal dan nodig zijn in plaats van kieren in het scherm. Zeker bij een 100% gesloten doek en te weinig vochtafvoer loopt men het risico dat het gewas zich opgesloten voelt.

Komkommerbontvirus

Dit jaar is komkommerbontvirus weer op meerdere bedrijven een groot probleem. Het lijkt erop dat de extreme weersomstandigheden hier een rol in spelen. Sommige telers met belichting gaan zelfs eerder ruimen om meer ruimte te creëren om een goed hygiëneprotocol uit te kunnen voeren. Om de problemen naar volgend jaar toe te beperken zal er in de huidige teelten alles aan gedaan moeten worden om de virusdruk zo laag mogelijk te houden. Begin tijdig met het maken van een teeltwisselingplan met een goede volgorde van de te nemen maatregelen.
Ook dit jaar hebben we weer gezien dat er bontvirus binnen drie maanden na het planten is geconstateerd. Probeer te achterhalen waar nog verbeteringen in het hygiëneprotocol zijn te realiseren.

Tekst: Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting