Werknemers in de glastuinbouw kunnen vanaf 62 jaar gebruik maken van de zogeheten seniorenregeling: 20% minder werken voor 10% minder loon en 10% minder pensioen.
Bas Hanemaayer, HR-manager van tomatenbedrijf AgroCare: “Ik denk dat de regeling er zeker toe kan bijdragen dat mensen langer bij je blijven werken. En dat deze regeling – gezien de stijgende AOW-leeftijd – alleen maar belangrijker zal worden.”  

“De seniorenregeling bestaat al enige tijd en wil ertoe bijdragen dat werknemers op een goede en gezonde manier duurzaam de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Waarbij er tegelijkertijd gelegenheid is om de kennis en ervaring van de werknemer over te dragen”, aldus Peter Loef van Glastuinbouw Nederland. Voorwaarden voor deelname zijn tweeledig: alleen vaste werknemers van 62 jaar of ouder die gedurende vijf aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar in de glastuinbouw hebben gewerkt komen ervoor in aanmerking.

Collectieve regeling

Bij AgroCare in Nederland (7 locaties, 180 ha glas) werken 140 mensen in vaste dienst en tijdens oogstpieken circa duizend uitzendkrachten. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt met 43 jaar relatief laag. “We zijn een relatief jong bedrijf – we bestaan volgend jaar pas 25 jaar – maar op dit moment hebben we drie medewerkers die gebruik kunnen maken van de regeling; één daarvan doet dit ook daadwerkelijk en een ander denkt erover na.”
Het is een 80-90-90 regeling, vervolgt Hanemaayer. “Je gaat dus 80% werken voor 90% van je loon. Wat je aan pensioen laat liggen moet je per deelnemer laten berekenen, maar bij onze medewerker was dit minder dan 10%. Wanneer je 80% gaat werken tegen 90% van het loon kost dat de werkgever dus 10%. Het verschil in brutoloon wordt vergoed vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt, waarvan wij de premies als werkgevers betalen over het loon van de werknemers in onze sector. Een sigaar uit eigen doos, zou je kunnen zeggen, maar het is goed dat deze collectieve regeling er is.”

Kennisoverdracht

Helpt de regeling oudere werknemers te behouden voor de sector en meer kennis over te dragen aan de jongere generatie? Hanemaayer (zelf 39): “De AOW-leeftijd ligt nu op 67 jaar, die wordt steeds hoger. Het werken in de productie is fysiek best belastend. Het helpt om je mensen langer binnen het bedrijf gezond en gemotiveerd te houden. Ik heb ook graag mensen met kennis en ervaring in het bedrijf rondlopen. Als je niet zo’n regeling zou hebben en die mensen vallen op een gegeven moment uit, dan ben je wel in een keer een schat aan kennis en ervaring kwijt.”
Aan de kennisoverdracht zal de regeling niet direct bijdragen, zegt de HR-manager. “Je moet de momenten van kennisoverdracht dan wel organiseren. Wij besteden veel aandacht aan opleiding. Dat wordt ook gewaardeerd. Het maakt dat mensen lang bij ons willen blijven werken, dat is prettig. Wij streven ook naar een goede mix van jongeren en ouderen; het is niet zo dat we alleen jongeren aannemen. In het team passen moet iedereen, maar ik denk niet dat dit aan leeftijd is gebonden.”

Regeling in de praktijk

Een dag minder in de week werken, werkt dat eigenlijk wel in de praktijk? Er zijn weers- en seizoensinvloeden, en door corona kunnen mensen plots thuis komen te zitten. “In negen van de tien gevallen werkt het wel. Als je steeds je oudere werknemers schuin aankijkt omdat zij in drukke tijden een dag vrij nemen, doe je iets fout. Het is een kwestie van goed plannen en organiseren.”
Op welke leeftijd gaan jullie medewerkers meestal met pensioen nu, en verwacht je daar verandering in door deze regeling? “Wij hebben nog geen medewerkers gehad die met pensioen zijn gegaan, omdat wij nog niet zo lang bestaan. Wat ik wel zie bij de persoon die van de regeling gebruik maakt, dat het uitkomst biedt. Het draagt zeker bij aan zijn werkplezier. Ik denk dat de regeling in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden, ook voor ons.”
Op 22 juni organiseert de sectorcommissie Gastuinbouw van Colland Arbeidsmarkt een webinar over de seniorenregeling, voor werkgevers en werknemers vanaf 58 jaar. Aanmelden kan hier.

Tekst: Mario Bentvelsen