Warmte-koudeopslaginstallaties functioneren over het algemeen beter in de glastuinbouw dan in de utiliteitssector (kantoren). Dat blijkt uit onderzoek van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) in hun beheersgebied.

Bijgestaan door externe consultants analyseerde en beoordeelde ODH 42 bodemenergiesystemen, waarvan 9 bij glastuinbouwbedrijven. ODH geeft aan dat de installaties bij 4 van de 9 bedrijven ‘goed’ functioneren, bij nog eens 4 bedrijven ‘gemiddeld’ presteren en bij 1 glastuinbouwbedrijf ‘slecht’ functioneert.

Eigenaar goed op de hoogte

De belangrijkste reden dat de bodemenergiesystemen goed functioneren binnen de glastuinbouwbedrijven, is dat de eigenaren van de WKO-installaties goed op de hoogte zijn van de werking van hun installatie. Systeemeigenaren binnen de kwekerijen kijken volgens het rapport van ODH dagelijks naar de regeling van het systeem via de centrale klimaatcomputer. Het controleren van de regeling van de installatie is bij 7 van de 9 onderzochte bedrijven deel van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Periodieke monitoring

Doordat de systeemeigenaren goed op de hoogte zijn van de opbouw en werking van de installaties, maakten de meesten geen afspraken over preventieve monitoring van de installaties. Bij 6 van de 9 kwekerijen werden geen afspraken gemaakt over preventieve monitoring van de bodemenergiesystemen via het gebouwbeheersysteem.

Koude-overschot

Bij 3 van de 9 onderzochte kwekerijen wijkt het energieprofiel van de WKO-installatie af van de verwachting, waardoor een koude-overschot aanwezig is in de bodem. Het overschot van koude ten opzichte van warmte is bij deze bedrijven groter dan 15%. Bij deze ondernemingen was het aandeel voor het gebruik van verwarming de afgelopen jaren structureel groter dan het aandeel voor de koeling van de kassen. De kwekerijen voldoen hierdoor niet aan de eisen die in de verleende vergunning staan.

20% functioneert ondermaats

In totaal onderzocht ODH 42 bodemenergiesystemen, waarvan 33 installaties bij kantoren. Van de onderzochte systemen functioneert 20% optimaal en 60% zoals van tevoren verwacht. De overgebleven 20%, 9 systemen, functioneert ondermaats. Bij 80% van de 42 onderzochte WKO-installaties is er sprake van energiebesparing. Ten opzichte van eerdere onderzoeken is dit al een flinke verbetering.

Bron: Gebruikersplatform Bodemenergie