Parallel aan de schaalvergroting op bedrijfsniveau worden ook wateropslagsystemen steeds groter. Bovendien vraagt gesloten telen zonder lozen om extra opslagcapaciteit voor verschillende waterstromen. Siloproducent Hendic uit Achtmaal ziet de vraag naar hoge silo’s met grote diameter gestaag stijgen. Hoe kijken verzekeraars aan tegen de mogelijke risico’s van deze ontwikkeling?

Sectormanager plantaardig Willem Snoeker van verzekeraar Interpolis herkent de trend, maar ziet hierin vooralsnog geen bezwaar. “In het verleden kwamen er met enige regelmaat incidenten voor met geklapte silo’s. Die gingen in veel gevallen gepaard met grote gevolgschade. Daaruit is lering getrokken in de vorm van aangescherpte sterkteberekeningen, constructie-eisen en een keuringsstructuur die in overleg met producenten en installateurs is opgesteld. Sindsdien hebben zich nauwelijks nieuwe incidenten voorgedaan. Men weet goed waar de grenzen liggen.”

Hogere onderhoudskosten

Zelf silo’s met een hoogte van 8 meter of een diameter van 40 meter zijn tegenwoordig geen uitzondering meer, meldt Helvic in een recent bericht. Het doet de bloeddruk van Snoeker niet stijgen. Evenmin is er sprake van een exponentiële premiestijging, want die is en blijft afgestemd op de waarde van het opslagsysteem.
“Nee, zolang constructeurs zich aan de strenge eisen houden en de teler zijn silo’s goed onderhoudt en op tijd laat keuren, hebben wij daar geen moeite mee”, zegt de verzekeringsexpert desgevraagd.

Veiligheidsvoorzieningen

Hij voegt toe dat telers die dergelijke groot-formaat silo’s overwegen, zich wel dienen te realiseren dat het onderhoud omslachtiger en dus duurder wordt. “Er kan bijvoorbeeld een hoogwerker nodig zijn. Het lijkt me ook goed om stil te staan bij de vraag wat er kan gebeuren als het onverhoopt toch een keer misgaat en in dat verband aanvullende veiligheidsvoorzieningen te treffen. Het is een geruststelling om te weten dat je goed verzekerd bent, maar het is nog geruststellender als je gevolgschade kunt uitsluiten.”

Tekst: Jan van Staalduinen